Visa allt om Algol Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 180 1 092 1 361 2 075 1 779 1 863 1 944 2 671 3 256 2 784
Övrig omsättning - 824 - - - - - - 49 38
Rörelseresultat (EBIT) -3 347 250 58 -69 15 -31 -238 554 55
Resultat efter finansnetto -3 351 196 3 -122 -20 -86 -287 503 -9
Årets resultat 74 133 110 3 -81 0 0 0 300 43
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 273 211 1 510 1 570 1 586 1 694 1 896 2 086 2 293 2 405
Omsättningstillgångar 943 770 576 340 575 746 727 1 197 1 787 1 337
Tillgångar 1 216 981 2 086 1 910 2 160 2 439 2 623 3 283 4 080 3 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 272 348 374 424 552 770 897 1 177 1 457 1 224
Obeskattade reserver 116 221 48 3 0 41 67 163 466 386
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 170 1 187 1 203 1 219 1 235 1 251 1 268
Kortfristiga skulder 828 412 1 664 315 422 426 441 708 906 865
Skulder och eget kapital 1 216 981 2 086 1 910 2 160 2 439 2 623 3 283 4 080 3 742
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 457 289 673 544 557 392 470 688 882
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 377 48 50 123 84 29 165 214 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 187 284 146 382 338 300 262 375 489 534
Utdelning till aktieägare 150 150 160 160 130 137 127 280 280 67
Omsättning 1 180 1 916 1 361 2 075 1 779 1 863 1 944 2 671 3 305 2 822
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 590 546 681 1 038 890 932 972 890 1 628 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 426 256 606 500 458 427 368 603 742
Rörelseresultat, EBITDA 79 401 310 126 -8 267 223 37 818 296
Nettoomsättningförändring 8,06% -19,76% -34,41% 16,64% -4,51% -4,17% -27,22% -17,97% 16,95% -%
Du Pont-modellen 0,00% 36,09% 12,13% 3,19% -3,10% 0,98% -0,76% -6,58% 13,85% 1,60%
Vinstmarginal 0,00% 32,42% 18,59% 2,94% -3,77% 1,29% -1,03% -8,09% 17,35% 2,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,75% 32,78% -79,94% 1,20% 8,60% 17,18% 14,71% 18,31% 27,06% 16,95%
Soliditet 29,81% 53,05% 19,62% 22,31% 25,56% 32,81% 36,04% 39,43% 43,93% 40,14%
Kassalikviditet 113,89% 186,89% 34,62% 107,94% 136,26% 175,12% 164,85% 169,07% 197,24% 154,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...