Visa allt om Transkulturell Rehabilitering i Sverige Aktiebolag
Visa allt om Transkulturell Rehabilitering i Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 14 112 613 2 555 6 793 4 773
Övrig omsättning - - - - 9 - - 65 157 8
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -8 -17 -14 -452 -310 307 2 900 706
Resultat efter finansnetto -2 0 10 6 23 -408 -296 342 2 929 703
Årets resultat -2 0 10 6 23 -408 -296 251 2 108 617
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 8 8 8 8 15 25 39 54 37
Omsättningstillgångar 1 234 1 396 1 552 1 698 1 842 2 045 2 623 3 259 4 328 2 324
Tillgångar 1 242 1 404 1 560 1 706 1 850 2 060 2 649 3 298 4 382 2 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 241 1 403 1 560 1 705 1 850 1 970 2 507 2 937 2 836 820
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 0 90 142 362 1 547 1 541
Skulder och eget kapital 1 242 1 404 1 560 1 706 1 850 2 060 2 649 3 298 4 382 2 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 420 434 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 347 13 227 373 161
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 110 137 232 218 167
Utdelning till aktieägare 163 160 157 156 151 143 129 133 150 92
Omsättning 0 0 0 0 23 112 613 2 620 6 950 4 781
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 14 112 613 1 278 3 397 2 387
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 457 570 493 481 384
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -8 -17 -7 -442 -296 322 2 916 722
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -87,50% -81,73% -76,01% -62,39% 42,32% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 1,19% -19,76% -11,14% 10,49% 66,93% 29,90%
Vinstmarginal -% -% -% -% 157,14% -363,39% -48,12% 13,54% 43,18% 14,79%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 67,54% 100,00% 59,43% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 13 157,14% 1 745,54% 404,73% 113,39% 40,94% 16,40%
Soliditet 99,92% 99,93% 100,00% 99,94% 100,00% 95,63% 94,64% 89,05% 64,72% 34,73%
Kassalikviditet 123 400,00% 139 600,00% 155 200,00% 169 800,00% -% 2 272,22% 1 847,18% 900,28% 279,77% 150,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...