Visa allt om Chap Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 112 205 288 592 497
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -50 -96 -23 -76 8 -51 -90 117 -7
Resultat efter finansnetto -5 -50 -96 -24 -78 3 -53 -94 122 -11
Årets resultat -5 -50 -96 -24 -37 2 -49 -50 65 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 8 26 47 68 57 34 48
Omsättningstillgångar 163 168 183 332 314 344 320 335 433 358
Tillgångar 163 168 183 340 340 391 388 392 467 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 156 155 317 316 318 316 314 314 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 41 41 46 91 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 13 28 23 24 31 31 31 61 96
Skulder och eget kapital 163 168 183 340 340 391 388 392 467 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 4 0 112 205 288 592 497
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -50 -88 -5 -55 29 -23 -62 147 19
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -100,00% -45,37% -28,82% -51,35% 19,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -6,76% -% 2,05% -12,89% -22,96% 26,98% -1,72%
Vinstmarginal -% -% -% -575,00% -% 7,14% -24,39% -31,25% 21,28% -1,41%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% 72,32% 40,98% 35,42% 46,45% 38,43%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 7 725,00% -% 279,46% 140,98% 105,56% 62,84% 52,72%
Soliditet 92,64% 92,86% 84,70% 93,24% 92,94% 89,06% 89,05% 88,55% 81,27% 72,15%
Kassalikviditet 1 253,85% 1 292,31% 653,57% 1 130,43% 1 008,33% 777,42% 722,58% 758,06% 572,13% 295,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...