Visa allt om Chap Trade Aktiebolag
Visa allt om Chap Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 4 0 112 205 288 592
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -5 -50 -96 -23 -76 8 -51 -90 117
Resultat efter finansnetto -13 -5 -50 -96 -24 -78 3 -53 -94 122
Årets resultat -13 -5 -50 -96 -24 -37 2 -49 -50 65
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 26 47 68 57 34
Omsättningstillgångar 152 163 168 183 332 314 344 320 335 433
Tillgångar 152 163 168 183 340 340 391 388 392 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 151 156 155 317 316 318 316 314 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 41 41 46 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 13 13 28 23 24 31 31 31 61
Skulder och eget kapital 152 163 168 183 340 340 391 388 392 467
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 4 0 112 205 288 592
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -5 -50 -88 -5 -55 29 -23 -62 147
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -45,37% -28,82% -51,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -6,76% -% 2,05% -12,89% -22,96% 26,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -575,00% -% 7,14% -24,39% -31,25% 21,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 72,32% 40,98% 35,42% 46,45%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7 725,00% -% 279,46% 140,98% 105,56% 62,84%
Soliditet 90,79% 92,64% 92,86% 84,70% 93,24% 92,94% 89,06% 89,05% 88,55% 81,27%
Kassalikviditet 1 169,23% 1 253,85% 1 292,31% 653,57% 1 130,43% 1 008,33% 777,42% 722,58% 758,06% 572,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...