Visa allt om Källna Schakt och Transport AB
Visa allt om Källna Schakt och Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 231 1 212 3 375 4 443 4 949 3 674 3 221 3 279 3 027 3 956
Övrig omsättning 92 1 797 - - 35 - - - 468 -
Rörelseresultat (EBIT) 152 1 371 141 48 111 903 -59 -55 510 517
Resultat efter finansnetto 2 154 2 887 1 172 72 150 1 262 23 -192 4 304 515
Årets resultat 2 194 1 804 1 134 52 106 927 16 -206 4 116 369
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 503 8 821 5 831 5 984 6 032 3 524 7 200 6 019 6 150 2 534
Omsättningstillgångar 3 784 1 965 3 020 2 255 2 027 5 531 1 813 1 347 1 063 1 136
Tillgångar 12 287 10 786 8 851 8 239 8 059 9 056 9 013 7 366 7 213 3 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 064 9 369 7 565 6 431 6 379 6 273 5 347 5 330 5 537 1 421
Obeskattade reserver 901 996 1 026 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 101 0 0 1 014 0 1 126 1 772 0 0 197
Kortfristiga skulder 222 420 260 793 1 680 1 657 1 895 2 036 1 677 2 053
Skulder och eget kapital 12 287 10 786 8 851 8 239 8 059 9 056 9 013 7 366 7 213 3 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 143 - 0 316 276 253 276 253 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 71 0 54 795 477 274 765 796 596 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 0 19 274 249 209 434 339 274 313
Utdelning till aktieägare 170 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 323 3 009 3 375 4 443 4 984 3 674 3 221 3 279 3 495 3 956
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 2 2 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 212 3 375 2 222 2 475 1 837 805 820 1 009 989
Personalkostnader per anställd (tkr) - 141 73 563 569 404 363 354 404 361
Rörelseresultat, EBITDA 470 1 781 858 734 688 1 433 476 187 713 800
Nettoomsättningförändring 1,57% -64,09% -24,04% -10,22% 34,70% 14,06% -1,77% 8,33% -23,48% -%
Du Pont-modellen 17,53% 26,76% 13,24% 0,90% 1,95% 14,34% 0,31% 0,52% 59,77% 14,36%
Vinstmarginal 174,98% 238,12% 34,73% 1,67% 3,17% 35,36% 0,87% 1,16% 142,42% 13,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,76% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 289,36% 127,48% 81,78% 32,91% 7,01% 105,44% -2,55% -21,01% -20,28% -23,18%
Soliditet 87,63% 94,07% 94,51% 78,06% 79,15% 69,27% 59,33% 72,36% 76,76% 38,72%
Kassalikviditet 1 704,50% 467,86% 1 161,54% 284,36% 120,65% 333,80% 95,67% 66,16% 63,39% 55,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...