Visa allt om B Bloms Projektutveckling Aktiebolag
Visa allt om B Bloms Projektutveckling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 33 30 311 140 151 375 288 97
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -40 -9 -72 114 -36 -11 191 152 -11
Resultat efter finansnetto -26 -43 -11 -75 112 -39 -13 194 150 -10
Årets resultat -26 -43 -11 -15 60 2 5 103 80 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 50 53 68 74
Omsättningstillgångar 81 109 168 194 406 287 372 563 411 210
Tillgångar 81 109 168 194 406 287 422 616 479 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 97 141 151 267 206 204 319 317 237
Obeskattade reserver 0 0 0 0 60 32 77 100 52 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 11 28 42 79 48 140 197 111 32
Skulder och eget kapital 81 109 168 194 406 287 422 616 479 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 100 90 60 24 25
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 10 0 60 110 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - - 0 19 19 2 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 120 100 0
Omsättning 0 1 33 30 311 140 151 375 288 97
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 - - 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 33 30 311 - - 188 144 97
Personalkostnader per anställd (tkr) - 12 - 63 127 - - 48 24 45
Rörelseresultat, EBITDA -23 -40 -9 -72 114 -36 -8 196 157 -6
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 10,00% -90,35% 122,14% -7,28% -59,73% 30,21% 196,91% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,36% -37,11% 28,08% -12,54% -2,61% 31,82% 31,94% -2,82%
Vinstmarginal -% -% -27,27% -240,00% 36,66% -25,71% -7,28% 52,27% 53,12% -8,25%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 424,24% 506,67% 105,14% 170,71% 153,64% 97,60% 104,17% 183,51%
Soliditet 88,89% 88,99% 83,93% 77,84% 76,66% 79,99% 61,79% 63,47% 74,00% 87,25%
Kassalikviditet 810,00% 990,91% 600,00% 461,90% 513,92% 597,92% 265,71% 285,79% 370,27% 656,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...