Visa allt om Eurocept Aktiebolag
Visa allt om Eurocept Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -3 -8 -3 -12 -15 -16 -12 -11 -18
Resultat efter finansnetto -2 -3 -8 -3 -12 -56 -17 -12 -11 -18
Årets resultat -2 -3 -8 -3 69 -56 -17 -12 -11 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40
Omsättningstillgångar 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1
Tillgångar 4 4 4 4 4 4 42 44 42 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -77 -75 -71 -63 -60 -128 -72 -55 -43 -32
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 79 75 67 64 131 115 99 85 73
Skulder och eget kapital 4 4 4 4 4 4 42 44 42 41
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -3 -8 -3 -12 -15 -16 -12 -11 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -1 925,00% -1 875,00% -1 775,00% -1 575,00% -1 500,00% -3 200,00% -171,43% -125,00% -102,38% -78,05%
Kassalikviditet 4,94% 5,06% 5,33% 5,97% 6,25% 3,05% 1,74% 4,04% 2,35% 1,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...