Visa allt om Restaurang Deli Garden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 094 2 216 2 281 2 134 2 105 2 196 1 953 1 648 1 511 1 570
Övrig omsättning 3 - 23 - - 4 - 1 2 2
Rörelseresultat (EBIT) -106 -124 21 -8 -22 -69 -116 -20 -14 -10
Resultat efter finansnetto -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17 -14
Årets resultat -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 61 132 203 275 347 418 496 86 37
Omsättningstillgångar 292 317 413 373 405 363 541 619 714 724
Tillgångar 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 -18 106 88 75 29 -27 93 70 86
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 179 279 280 375 412 500 826 827 563 566
Kortfristiga skulder 118 117 159 114 192 181 160 195 167 109
Skulder och eget kapital 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 220 230 240 240 260 237 168 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 707 780 492 483 439 518 443 280 267 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 261 273 254 257 271 270 221 164 128 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 097 2 216 2 304 2 134 2 105 2 200 1 953 1 649 1 513 1 572
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 524 554 570 534 526 549 488 412 378 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 155 245 142 238 258 231 171 141 119
Rörelseresultat, EBITDA -45 -53 92 64 50 3 -38 61 11 93
Nettoomsättningförändring -5,51% -2,85% 6,89% 1,38% -4,14% 12,44% 18,51% 9,07% -3,76% -%
Du Pont-modellen -36,30% -32,80% 3,85% -1,39% -3,24% -9,72% -12,10% -0,27% -1,75% -1,31%
Vinstmarginal -5,06% -5,60% 0,92% -0,37% -1,05% -3,14% -5,94% -0,18% -0,93% -0,64%
Bruttovinstmarginal 73,26% 73,38% 74,27% 75,68% 76,01% 72,13% 71,33% 74,21% 70,75% 68,28%
Rörelsekapital/omsättning 8,31% 9,03% 11,14% 12,14% 10,12% 8,29% 19,51% 25,73% 36,20% 39,17%
Soliditet -1,71% -4,76% 19,45% 15,28% 11,05% 4,08% -2,82% 8,34% 8,75% 11,30%
Kassalikviditet 193,22% 217,95% 211,32% 263,16% 164,58% 164,64% 294,38% 280,00% 397,01% 623,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...