Visa allt om Restaurang Deli Garden AB
Visa allt om Restaurang Deli Garden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 079 2 094 2 216 2 281 2 134 2 105 2 196 1 953 1 648 1 511
Övrig omsättning 1 3 - 23 - - 4 - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 21 -106 -124 21 -8 -22 -69 -116 -20 -14
Resultat efter finansnetto 21 -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17
Årets resultat 21 -106 -124 18 -12 -26 -72 -120 -7 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 0 61 132 203 275 347 418 496 86
Omsättningstillgångar 276 292 317 413 373 405 363 541 619 714
Tillgångar 296 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 -5 -18 106 88 75 29 -27 93 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 75 179 279 280 375 412 500 826 827 563
Kortfristiga skulder 100 118 117 159 114 192 181 160 195 167
Skulder och eget kapital 296 292 378 545 576 679 710 959 1 115 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 220 230 240 240 260 237 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 655 707 780 492 483 439 518 443 280 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 275 261 273 254 257 271 270 221 164 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 080 2 097 2 216 2 304 2 134 2 105 2 200 1 953 1 649 1 513
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 520 524 554 570 534 526 549 488 412 378
Personalkostnader per anställd (tkr) 146 244 155 245 142 238 258 231 171 141
Rörelseresultat, EBITDA 24 -45 -53 92 64 50 3 -38 61 11
Nettoomsättningförändring -0,72% -5,51% -2,85% 6,89% 1,38% -4,14% 12,44% 18,51% 9,07% -%
Du Pont-modellen 7,09% -36,30% -32,80% 3,85% -1,39% -3,24% -9,72% -12,10% -0,27% -1,75%
Vinstmarginal 1,01% -5,06% -5,60% 0,92% -0,37% -1,05% -3,14% -5,94% -0,18% -0,93%
Bruttovinstmarginal 74,03% 73,26% 73,38% 74,27% 75,68% 76,01% 72,13% 71,33% 74,21% 70,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,47% 8,31% 9,03% 11,14% 12,14% 10,12% 8,29% 19,51% 25,73% 36,20%
Soliditet 41,22% -1,71% -4,76% 19,45% 15,28% 11,05% 4,08% -2,82% 8,34% 8,75%
Kassalikviditet 222,00% 193,22% 217,95% 211,32% 263,16% 164,58% 164,64% 294,38% 280,00% 397,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...