Visa allt om Plusona Invest AB
Visa allt om Plusona Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 71 23 14 26 82 94 140 85 127
Övrig omsättning - - 97 - - - - - 1 10
Rörelseresultat (EBIT) 17 49 -60 -31 -39 -2 7 34 -46 -141
Resultat efter finansnetto 15 -369 -68 97 -3 -66 -132 -191 -358 -252
Årets resultat 15 -369 -68 97 -3 -66 -134 -201 -288 -115
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 36 36 36 36 36 46 65 85 106
Omsättningstillgångar 500 448 888 806 635 518 534 649 832 1 174
Tillgångar 536 485 924 843 671 554 580 714 917 1 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -272 -288 81 149 52 55 125 258 459 747
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 809 772 843 694 618 499 455 455 457 461
Skulder och eget kapital 536 485 924 843 671 554 580 714 917 1 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Omsättning 32 71 120 14 26 82 94 140 86 137
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 127
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 87
Rörelseresultat, EBITDA 17 49 -60 -31 -39 8 26 54 -25 -120
Nettoomsättningförändring -54,93% 208,70% 64,29% -46,15% -68,29% -12,77% -32,86% 64,71% -33,07% -%
Du Pont-modellen 10,45% 21,65% 1,08% 56,35% -0,45% 1,44% 6,38% 4,90% -4,69% -10,78%
Vinstmarginal 175,00% 147,89% 43,48% 3 392,86% -11,54% 9,76% 39,36% 25,00% -50,59% -108,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -965,62% -456,34% 195,65% 800,00% 65,38% 23,17% 84,04% 138,57% 441,18% 561,42%
Soliditet -50,75% -59,38% 8,77% 17,67% 7,75% 9,93% 21,55% 36,13% 50,05% 62,41%
Kassalikviditet 61,80% 58,03% 105,34% 116,14% 102,75% 103,81% 117,36% 142,64% 182,06% 254,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...