Visa allt om Aktiebolaget Divetimp Trading

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Övrig omsättning - - - - - - 12 13 75 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -2 -1 -1 -3 -2 6 5 79 -49
Resultat efter finansnetto -3 -2 -1 -1 -2 -2 5 5 78 -50
Årets resultat -3 -2 -1 -1 -2 -2 5 5 78 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 8 8 7 8 6 8 6 6 39 117
Tillgångar 208 8 7 8 6 8 6 6 40 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -263 -259 -257 -256 -255 -253 -251 -257 -262 -341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 461 261 258 258 256 254 242 130 173 183
Kortfristiga skulder 9 6 6 6 6 7 15 133 129 277
Skulder och eget kapital 208 8 7 8 6 8 6 6 40 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 12 13 95 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -2 -1 -1 -3 -2 6 5 81 -46
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 197,50% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 395,00% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 85,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -450,00% -%
Soliditet -126,44% -3 237,50% -3 671,43% -3 200,00% -4 250,00% -3 162,50% -4 183,33% -4 283,33% -655,00% -284,17%
Kassalikviditet 88,89% 133,33% 116,67% 133,33% 100,00% 114,29% 40,00% 4,51% 5,43% 29,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...