Visa allt om Aktiebolaget Divetimp Trading
Visa allt om Aktiebolaget Divetimp Trading

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Övrig omsättning 40 - - - - - - 12 13 75
Rörelseresultat (EBIT) 22 -3 -2 -1 -1 -3 -2 6 5 79
Resultat efter finansnetto 22 -3 -2 -1 -1 -2 -2 5 5 78
Årets resultat 22 -3 -2 -1 -1 -2 -2 5 5 78
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 533 200 0 0 0 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 107 8 8 7 8 6 8 6 6 39
Tillgångar 640 208 8 7 8 6 8 6 6 40
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -241 -263 -259 -257 -256 -255 -253 -251 -257 -262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 861 461 261 258 258 256 254 242 130 173
Kortfristiga skulder 19 9 6 6 6 6 7 15 133 129
Skulder och eget kapital 640 208 8 7 8 6 8 6 6 40
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 0 0 0 0 0 0 12 13 95
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 -3 -2 -1 -1 -3 -2 6 5 81
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 197,50%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 395,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 85,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -450,00%
Soliditet -37,66% -126,44% -3 237,50% -3 671,43% -3 200,00% -4 250,00% -3 162,50% -4 183,33% -4 283,33% -655,00%
Kassalikviditet 563,16% 88,89% 133,33% 116,67% 133,33% 100,00% 114,29% 40,00% 4,51% 5,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...