Visa allt om MEDPACS Network AB
Visa allt om MEDPACS Network AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 916 3 287 3 883 3 337 3 021 1 991 264 391 263 471
Övrig omsättning 124 - - - 89 - - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 578 876 1 550 588 1 033 1 327 -21 69 -95 109
Resultat efter finansnetto 750 876 1 543 617 1 033 1 339 -21 68 -96 105
Årets resultat 312 380 762 -264 539 736 -22 62 -96 70
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 688 2 662 1 751 1 632 474 48 8 10 6 53
Omsättningstillgångar 2 318 2 243 2 775 2 022 2 660 1 606 243 223 105 238
Tillgångar 5 005 4 905 4 526 3 654 3 134 1 654 251 233 112 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 785 905 583 1 348 808 72 94 33 128
Obeskattade reserver 1 873 1 873 1 575 1 105 613 337 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 680 1 680 1 520 1 280 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 78 140 127 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 567 525 686 1 095 368 52 139 79 162
Skulder och eget kapital 5 005 4 905 4 526 3 654 3 134 1 654 251 233 112 291
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 123 0 45 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 45 - -
Löner till övriga anställda 1 112 852 819 420 967 0 0 0 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 355 469 572 1 461 345 80 38 56 43 44
Utdelning till aktieägare 0 0 500 440 500 0 0 0 0 0
Omsättning 3 040 3 287 3 883 3 337 3 110 1 991 264 391 263 483
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 458 1 644 1 942 1 669 1 511 1 991 264 391 263 471
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 723 751 985 672 254 66 142 97 95
Rörelseresultat, EBITDA 722 997 1 671 710 1 157 1 341 -18 73 -42 166
Nettoomsättningförändring -11,29% -15,35% 16,36% 10,46% 51,73% 654,17% -32,48% 48,67% -44,16% -%
Du Pont-modellen 15,00% 17,94% 34,25% 16,97% 32,96% 81,02% -8,37% 29,61% -84,82% 39,52%
Vinstmarginal 25,75% 26,77% 39,92% 18,58% 34,19% 67,30% -7,95% 17,65% -36,12% 24,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,32% 50,99% 57,94% 40,04% 51,80% 62,18% 72,35% 21,48% 9,89% 16,14%
Soliditet 51,13% 45,79% 47,14% 38,24% 57,43% 63,87% 28,69% 40,34% 29,46% 43,99%
Kassalikviditet 652,96% 395,59% 528,57% 294,75% 242,92% 436,41% 467,31% 160,43% 132,91% 146,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...