Visa allt om Glassmaskiner & Barutrustning Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Glassmaskiner & Barutrustning Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 430 509 613 942 1 109 1 530 1 110 1 703 1 871 2 254
Övrig omsättning 24 - - - - - - - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -74 -236 -93 -192 19 147 35 57 225 317
Resultat efter finansnetto -118 -277 -127 -205 1 131 7 20 198 282
Årets resultat -118 -277 -127 29 55 86 45 18 101 175
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 109 1 683 1 699 1 753 2 139 1 478 2 123 2 740 2 776 1 677
Tillgångar 1 109 1 683 1 699 1 753 2 139 1 478 2 123 2 740 2 776 1 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 698 976 1 103 1 074 1 059 972 928 910 850
Obeskattade reserver 0 0 0 0 245 323 312 369 379 326
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 355 184 129 0 0 0 107 199 140 125
Kortfristiga skulder 175 801 594 650 820 96 731 1 245 1 347 377
Skulder och eget kapital 1 109 1 683 1 699 1 753 2 139 1 478 2 123 2 740 2 776 1 677
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
Omsättning 454 509 613 942 1 109 1 530 1 110 1 703 1 896 2 254
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -74 -236 -93 -192 19 147 35 57 225 317
Nettoomsättningförändring -15,52% -16,97% -34,93% -15,06% -27,52% 37,84% -34,82% -8,98% -16,99% -%
Du Pont-modellen -6,67% -13,96% -5,47% -10,95% 0,89% 9,95% 1,65% 2,08% 8,11% 18,90%
Vinstmarginal -17,21% -46,17% -15,17% -20,38% 1,71% 9,61% 3,15% 3,35% 12,03% 14,06%
Bruttovinstmarginal 19,53% 2,75% 45,51% 19,64% 23,26% 29,67% 31,26% 24,66% 29,40% 27,55%
Rörelsekapital/omsättning 217,21% 173,28% 180,26% 117,09% 118,94% 90,33% 125,41% 87,79% 76,38% 57,68%
Soliditet 52,30% 41,47% 57,45% 62,92% 58,65% 87,76% 56,37% 43,56% 42,61% 64,68%
Kassalikviditet 0,57% 45,94% 10,77% 15,54% 71,22% 167,71% 70,59% 45,46% 9,80% 48,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...