Visa allt om Allt i Trivsel Huddinge Aktiebolag
Visa allt om Allt i Trivsel Huddinge Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 908 5 694 3 902 3 968 4 236 5 284 4 463 5 374 5 173 4 161
Övrig omsättning - 43 60 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -237 321 47 39 -140 372 92 284 105 3
Resultat efter finansnetto -235 298 37 36 -182 389 63 291 111 11
Årets resultat -155 163 24 21 9 206 70 163 48 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 108 141 98 196 262 363 92 0
Omsättningstillgångar 595 827 575 560 817 837 1 144 1 224 1 003 779
Tillgångar 595 828 683 701 915 1 033 1 406 1 587 1 096 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 552 389 365 343 334 728 658 527 479
Obeskattade reserver 0 80 0 0 0 205 103 155 92 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 36 124 211 299 386 0 0
Kortfristiga skulder 197 195 294 299 447 282 276 388 478 248
Skulder och eget kapital 595 828 683 701 915 1 033 1 406 1 587 1 096 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 439 420 367 354 315 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 987 927 940 857 491 552 466 483 514 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 216 289 307 251 291 304 261 271 254 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
Omsättning 4 908 5 737 3 962 3 968 4 236 5 284 4 463 5 374 5 173 4 161
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 636 1 898 1 301 1 323 1 412 1 761 1 488 1 791 1 724 1 387
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 406 417 372 408 426 369 370 370 308
Rörelseresultat, EBITDA -236 335 88 163 -42 456 193 451 128 3
Nettoomsättningförändring -13,80% 45,93% -1,66% -6,33% -19,83% 18,40% -16,95% 3,89% 24,32% -%
Du Pont-modellen -35,97% 39,37% 7,61% 5,99% -14,54% 38,53% 6,54% 19,60% 10,31% 1,54%
Vinstmarginal -4,36% 5,73% 1,33% 1,06% -3,14% 7,53% 2,06% 5,79% 2,18% 0,29%
Bruttovinstmarginal 34,52% 39,39% 44,52% 47,66% 41,22% 45,46% 39,28% 41,83% 37,95% 37,90%
Rörelsekapital/omsättning 8,11% 11,10% 7,20% 6,58% 8,73% 10,50% 19,45% 15,56% 10,15% 12,76%
Soliditet 66,72% 74,20% 56,95% 52,07% 37,49% 46,96% 57,18% 48,49% 54,13% 66,30%
Kassalikviditet 272,59% 394,87% 173,47% 153,18% 163,31% 278,37% 391,30% 304,12% 187,45% 245,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...