Visa allt om Ekonomistyrning Lars Johnsson AB
Visa allt om Ekonomistyrning Lars Johnsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 101 310 393 818 621 653 795 1 465 877
Övrig omsättning 435 391 407 416 398 355 363 363 345 347
Rörelseresultat (EBIT) 59 -607 182 103 456 238 414 177 778 196
Resultat efter finansnetto 51 -565 165 56 293 140 400 127 601 127
Årets resultat 90 -357 202 4 115 105 293 94 264 113
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 372 2 422 2 502 2 644 2 505 2 589 2 673 2 738 2 821 2 651
Omsättningstillgångar 1 446 1 793 1 531 1 379 1 527 1 300 1 213 1 001 1 163 935
Tillgångar 3 818 4 214 4 032 4 023 4 033 3 890 3 885 3 738 3 984 3 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 965 1 322 1 121 1 117 1 103 1 148 1 055 1 160 996
Obeskattade reserver 31 71 279 365 313 209 214 214 204 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 549 2 583 2 111 2 136 2 162 2 188 2 194 2 230 2 275 2 321
Kortfristiga skulder 183 595 321 401 441 390 329 240 343 267
Skulder och eget kapital 3 818 4 214 4 032 4 023 4 033 3 890 3 885 3 738 3 984 3 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 180 260 220 165 421 438 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 65 150 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 14 22 25 70 102 85 191 192 218
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 100 150 200 200 100
Omsättning 459 492 717 809 1 216 976 1 016 1 158 1 810 1 224
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24 101 310 393 818 621 653 795 1 465 877
Personalkostnader per anställd (tkr) 45 88 187 217 340 329 257 642 672 673
Rörelseresultat, EBITDA 139 -527 264 154 540 322 496 260 853 262
Nettoomsättningförändring -76,24% -67,42% -21,12% -51,96% 31,72% -4,90% -17,86% -45,73% 67,05% -%
Du Pont-modellen 2,20% -12,13% 6,60% 4,97% 12,08% 6,43% 11,84% 7,20% 19,95% 6,50%
Vinstmarginal 350,00% -505,94% 85,81% 50,89% 59,54% 40,26% 70,44% 33,84% 54,27% 26,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 262,50% 1 186,14% 390,32% 248,85% 132,76% 146,54% 135,38% 95,72% 55,97% 76,17%
Soliditet 28,27% 24,21% 38,19% 34,55% 33,42% 32,31% 33,61% 32,35% 32,80% 27,79%
Kassalikviditet 790,16% 301,34% 476,95% 343,89% 346,26% 333,33% 368,69% 417,08% 339,07% 350,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...