Visa allt om KEBCO-Kebab Company AB
Visa allt om KEBCO-Kebab Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 597 69 012 74 025 65 457 58 723 53 218 49 463 46 310 44 863 45 320
Övrig omsättning 9 382 3 071 - - - 382 456 76 128 161
Rörelseresultat (EBIT) 8 260 4 382 6 424 2 344 2 646 5 995 1 024 -2 598 385 2 162
Resultat efter finansnetto 8 086 4 189 6 303 1 956 2 346 5 728 536 -3 096 223 2 042
Årets resultat 4 725 2 457 3 636 1 034 1 254 3 490 536 -1 441 71 1 087
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 284 8 857 8 139 6 265 7 870 8 715 8 745 9 857 8 963 7 445
Omsättningstillgångar 21 793 17 819 15 942 11 848 10 599 8 396 5 728 5 117 5 063 3 892
Tillgångar 29 077 26 675 24 081 18 113 18 470 17 111 14 474 14 974 14 026 11 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 816 12 692 11 234 8 598 7 564 6 310 2 820 2 284 3 725 3 654
Obeskattade reserver 6 965 4 965 3 965 2 365 1 850 1 250 0 0 1 655 1 575
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 334 1 450 496 662 3 143 3 804 4 984 5 951 2 007 2 618
Kortfristiga skulder 4 962 7 569 8 386 6 488 5 913 5 747 6 669 6 739 6 639 3 491
Skulder och eget kapital 29 077 26 675 24 081 18 113 18 470 17 111 14 474 14 974 14 026 11 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 480 698 287 353 290 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 009 5 810 5 593 6 437 6 718 4 776 3 963 5 213 4 717 4 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 058 2 379 2 424 2 369 2 220 2 131 1 819 2 384 2 217 1 992
Utdelning till aktieägare 600 600 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 80 979 72 083 74 025 65 457 58 723 53 600 49 919 46 386 44 991 45 481
Nyckeltal
Antal anställda 11 16 16 18 19 19 19 17 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 509 4 313 4 627 3 637 3 091 2 801 2 603 2 724 2 361 2 518
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 514 503 491 497 398 326 457 387 400
Rörelseresultat, EBITDA 9 946 6 850 8 570 4 407 5 038 8 593 3 708 148 2 694 4 281
Nettoomsättningförändring 3,75% -6,77% 13,09% 11,47% 10,34% 7,59% 6,81% 3,23% -1,01% -%
Du Pont-modellen 28,42% 16,44% 26,71% 12,97% 14,35% 35,04% 7,11% -17,25% 2,77% 19,14%
Vinstmarginal 11,54% 6,36% 8,69% 3,59% 4,51% 11,26% 2,08% -5,58% 0,86% 4,79%
Bruttovinstmarginal 22,32% 31,96% 35,54% 33,85% 38,69% 42,78% 32,18% 30,40% 36,60% 37,60%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 14,85% 10,21% 8,19% 7,98% 4,98% -1,90% -3,50% -3,51% 0,88%
Soliditet 76,52% 62,10% 59,49% 57,09% 48,33% 42,26% 19,48% 15,25% 35,05% 42,23%
Kassalikviditet 386,44% 194,23% 155,15% 135,54% 143,40% 110,75% 53,67% 52,68% 52,31% 69,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...