Visa allt om Omnibroker AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 574 0 0 4 839 4 168 691 1 860 1 745 3 267 1 635
Övrig omsättning - - 1 000 - 1 - 18 4 1 8
Rörelseresultat (EBIT) -234 -323 628 2 699 373 -682 -1 949 -757 -1 014 -1 392
Resultat efter finansnetto -234 -273 679 2 752 475 -634 -1 936 -773 -1 019 -1 544
Årets resultat -234 -273 679 2 752 475 -634 -1 936 -773 -1 019 -1 544
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 394 3 394 3 394 4 069 7 871 6 269 3 459 3 459 3 728
Omsättningstillgångar 112 159 161 108 1 236 634 571 1 856 265 511
Tillgångar 112 2 553 3 555 3 502 5 305 8 505 6 840 5 315 3 724 4 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 2 232 3 505 3 327 575 100 100 100 100 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 292 17 144 4 618 7 972 6 562 5 152 3 547 3 953
Kortfristiga skulder 4 29 33 32 112 433 178 63 77 193
Skulder och eget kapital 112 2 553 3 555 3 502 5 305 8 505 6 840 5 315 3 724 4 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 88 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 25 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 34 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 574 0 1 000 4 839 4 169 691 1 878 1 749 3 268 1 643
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 574 - - 4 839 4 168 691 1 860 1 745 1 634 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 - 2 1 2 3 10 1 73 155
Rörelseresultat, EBITDA -234 -323 628 2 699 373 -682 -1 949 -757 -1 011 -1 389
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 16,10% 503,18% -62,85% 6,59% -46,59% 99,82% -%
Du Pont-modellen -208,04% -% -% 78,58% 8,95% -7,43% -27,75% -14,19% -27,12% -32,79%
Vinstmarginal -9,05% -% -% 56,87% 11,40% -91,46% -102,04% -43,21% -30,92% -85,02%
Bruttovinstmarginal 1,17% -% -% 62,08% 18,11% -31,40% -78,06% -22,64% -10,77% -14,86%
Rörelsekapital/omsättning 4,20% -% -% 1,57% 26,97% 29,09% 21,13% 102,75% 5,75% 19,45%
Soliditet 96,43% 87,43% 98,59% 95,00% 10,84% 1,18% 1,46% 1,88% 2,69% 2,19%
Kassalikviditet 2 800,00% 548,28% 487,88% 337,50% 1 103,57% 73,67% 154,49% 620,63% 344,16% 145,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...