Visa allt om Johan Cnattingius AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 103 467 3 30 24 18 51 89 165 43
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 346 -33 -39 -13 -48 10 30 94 -16
Resultat efter finansnetto -34 347 -32 -36 -9 -47 10 39 97 -15
Årets resultat -39 298 -32 -36 -9 -47 7 28 93 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 327 250 250 250 250 179 179 250 250
Omsättningstillgångar 463 665 235 268 372 381 395 415 368 288
Tillgångar 785 992 485 518 622 631 574 595 618 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 504 205 237 274 283 330 323 295 202
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 250 250 250 250 250 250 179 179 250 250
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 239 29 31 98 98 66 93 73 87
Skulder och eget kapital 785 992 485 518 622 631 574 595 618 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 20 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 103 467 3 30 24 18 51 89 165 43
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -29 351 -33 -39 -13 -48 10 30 94 -16
Nettoomsättningförändring -77,94% 15 466,67% -90,00% 25,00% 33,33% -64,71% -42,70% -46,06% 283,72% -%
Du Pont-modellen -4,33% 34,98% -6,60% -7,14% -1,45% -7,45% 1,92% 6,55% 15,70% -2,79%
Vinstmarginal -33,01% 74,30% -1 066,67% -123,33% -37,50% -261,11% 21,57% 43,82% 58,79% -34,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,83% 77,78% 96,08% 96,63% 98,79% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 381,55% 91,22% 6 866,67% 790,00% 1 141,67% 1 572,22% 645,10% 361,80% 178,79% 467,44%
Soliditet 59,11% 50,81% 42,27% 45,75% 44,05% 44,85% 57,49% 54,29% 47,73% 37,55%
Kassalikviditet 661,43% 278,24% 810,34% 864,52% 379,59% 388,78% 598,48% 446,24% 504,11% 331,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...