Visa allt om Malmö Industrivakter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 673 6 828 8 446 8 887 7 177 4 263 5 541 6 103 6 664 8 169
Övrig omsättning 17 55 - 1 48 - 18 108 - 71
Rörelseresultat (EBIT) -1 076 -26 -258 -670 -91 -219 124 -194 -188 606
Resultat efter finansnetto -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 219 -248 -177 611
Årets resultat -1 340 -171 -285 -642 -87 -211 200 -175 -10 489
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 27 100 153 45 45 45 57 57 73
Omsättningstillgångar 236 1 365 2 496 2 825 3 175 1 896 2 011 2 415 2 625 3 259
Tillgångar 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681 3 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 210 130 141 226 868 955 1 166 966 1 141 1 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 73 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 446 1 262 2 455 2 752 2 352 986 890 1 506 1 468 1 941
Skulder och eget kapital 236 1 392 2 596 2 978 3 220 1 941 2 056 2 472 2 681 3 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 023 1 192 1 199 1 189 1 458 1 206
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 351 3 019 4 501 4 766 2 478 956 1 561 2 047 1 968 3 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 806 798 1 339 1 559 1 194 897 1 068 1 488 1 454 1 648
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 690 6 883 8 446 8 888 7 225 4 263 5 559 6 211 6 664 8 240
Nyckeltal
Antal anställda 7 9 15 17 15 10 9 11 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 953 759 563 523 478 426 616 555 392 454
Personalkostnader per anställd (tkr) 452 424 400 383 332 306 429 432 291 328
Rörelseresultat, EBITDA -1 069 -4 -230 -656 -91 -219 131 -189 -172 624
Nettoomsättningförändring -2,27% -19,16% -4,96% 23,83% 68,36% -23,06% -9,21% -8,42% -18,42% -%
Du Pont-modellen -455,93% -1,65% -10,94% -21,56% -2,70% -10,92% 10,65% -7,12% -6,53% 18,40%
Vinstmarginal -16,12% -0,34% -3,36% -7,22% -1,21% -4,97% 3,95% -2,88% -2,63% 7,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,13% 1,51% 0,49% 0,82% 11,47% 21,35% 20,23% 14,89% 17,36% 16,13%
Soliditet -512,71% 9,34% 5,43% 7,59% 26,96% 49,20% 56,71% 39,08% 44,52% 39,73%
Kassalikviditet 16,32% 108,16% 101,67% 102,65% 134,99% 192,29% 225,96% 160,36% 178,81% 167,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...