Visa allt om Ann-Sofie Rosenberg Aktiebolag
Visa allt om Ann-Sofie Rosenberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 175 433 498 874 789 161 790 1 109 1 020 996
Övrig omsättning - - - - - 892 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 44 25 177 103 97 131 -65 48
Resultat efter finansnetto -6 -8 44 25 177 103 97 131 -65 47
Årets resultat 3 3 25 0 127 135 47 55 -59 13
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16
Omsättningstillgångar 216 311 262 227 444 489 530 530 379 464
Tillgångar 219 314 265 230 447 492 533 533 382 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 151 147 122 249 273 258 211 157 215
Obeskattade reserver 0 11 25 14 0 0 81 53 12 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 151 92 94 197 220 194 268 213 246
Skulder och eget kapital 219 314 265 230 447 492 533 533 382 480
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128 150 120 0 0 0
Omsättning 1 175 433 498 874 789 1 053 799 1 109 1 020 996
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 44 25 177 103 97 131 -52 61
Nettoomsättningförändring 171,36% -13,05% -43,02% 10,77% 390,06% -79,62% -28,76% 8,73% 2,41% -%
Du Pont-modellen -3,20% -2,55% 16,60% 10,87% 39,60% 20,93% 18,20% 24,58% -17,02% 10,00%
Vinstmarginal -0,60% -1,85% 8,84% 2,86% 22,43% 63,98% 12,28% 11,81% -6,37% 4,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,94% 36,95% 34,14% 15,22% 31,31% 167,08% 42,53% 23,62% 16,27% 21,89%
Soliditet 70,32% 50,82% 62,83% 57,53% 55,70% 55,49% 59,61% 46,75% 43,36% 47,49%
Kassalikviditet 337,50% 205,96% 284,78% 241,49% 225,38% 222,27% 273,20% 197,76% 177,93% 188,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...