Visa allt om Ursula Trading Aktiebolag
Visa allt om Ursula Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 1 102 3 279 1 231 705 996 1 453 1 483 1 796
Övrig omsättning - - 145 16 - 455 675 666 483 514
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 -393 -54 -414 -86 -442 -206 4 -41
Resultat efter finansnetto 0 -3 -396 -65 -416 -90 -443 -207 4 -41
Årets resultat 0 -3 -396 -65 -416 -90 -443 -207 4 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 53 88 14 22 22 10
Omsättningstillgångar 0 1 26 641 1 091 1 071 1 138 1 401 1 620 1 628
Tillgångar 0 1 26 641 1 144 1 159 1 151 1 423 1 641 1 638
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -261 -261 -258 138 203 199 288 231 188 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 251 273 307 701 0 0 200 450 450
Kortfristiga skulder 10 10 11 196 240 960 863 991 1 003 1 004
Skulder och eget kapital 0 1 26 641 1 144 1 159 1 151 1 423 1 641 1 638
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 117 168 162 162 146
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 51 0 0 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 16 37 53 53 48 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 247 3 295 1 231 1 160 1 671 2 119 1 966 2 310
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 231 705 996 1 453 1 483 1 796
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 67 154 221 215 210 214
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 -393 -54 -379 -60 -434 -196 12 -26
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -66,39% 166,37% 74,61% -29,22% -31,45% -2,02% -17,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -1 511,54% -8,42% -36,19% -7,42% -38,40% -14,48% 0,24% -2,50%
Vinstmarginal -% -% -35,66% -1,65% -33,63% -12,20% -44,38% -14,18% 0,27% -2,28%
Bruttovinstmarginal -% -% -26,68% 11,41% 9,10% 49,93% 1,10% 32,14% 35,13% 22,83%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1,36% 13,57% 69,13% 15,74% 27,61% 28,22% 41,60% 34,74%
Soliditet -% -26 100,00% -992,31% 21,53% 17,74% 17,17% 25,02% 16,23% 11,46% 11,17%
Kassalikviditet 0,00% 10,00% 236,36% 96,43% 120,00% 27,92% 45,65% 35,72% 54,64% 57,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...