Visa allt om Skarpholmens Fastighets AB
Visa allt om Skarpholmens Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 609 599 573 564 569 521 537 525 486 471
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 204 243 34 -249 202 169 217 -214 28 25
Resultat efter finansnetto 149 175 -44 -338 108 111 164 -326 -64 -56
Årets resultat 149 175 -44 -338 108 111 164 -326 -64 -56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 759 2 803 2 848 2 892 2 937 2 981 3 026 3 070 2 181 2 225
Omsättningstillgångar 507 336 158 158 458 344 288 32 298 259
Tillgångar 3 266 3 139 3 006 3 051 3 395 3 325 3 314 3 102 2 479 2 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 817 643 687 1 025 916 881 717 110 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 189 2 201 2 213 2 225 2 237 2 249 2 261 2 291 2 192 2 192
Kortfristiga skulder 111 121 150 139 132 159 172 94 178 193
Skulder och eget kapital 3 266 3 139 3 006 3 051 3 395 3 325 3 314 3 102 2 479 2 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 609 599 573 564 569 521 537 525 486 471
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 248 287 78 -205 246 213 261 -170 72 69
Nettoomsättningförändring 1,67% 4,54% 1,60% -0,88% 9,21% -2,98% 2,29% 8,02% 3,18% -%
Du Pont-modellen 6,25% 7,74% 1,13% -8,16% 5,95% 5,08% 6,55% -6,90% 1,13% 1,01%
Vinstmarginal 33,50% 40,57% 5,93% -44,15% 35,50% 32,44% 40,41% -40,76% 5,76% 5,31%
Bruttovinstmarginal 45,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,02% 35,89% 1,40% 3,37% 57,29% 35,51% 21,60% -11,81% 24,69% 14,01%
Soliditet 29,58% 26,03% 21,39% 22,52% 30,19% 27,55% 26,58% 23,11% 4,44% 3,99%
Kassalikviditet 456,76% 277,69% 105,33% 113,67% 346,97% 216,35% 167,44% 34,04% 167,42% 134,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...