Visa allt om Bangstad United AB
Visa allt om Bangstad United AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 579 169 0 0 0 0 0 0 0 871
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 453 103 -5 -20 -21 -44 -77 -112 -778 281
Resultat efter finansnetto 437 88 -22 -37 -38 -54 -189 -127 -790 271
Årets resultat 437 88 -19 -37 -38 -54 -191 -127 -443 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 834 474 433 433 447 471 484 154 144 123
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 5 10 507 673 483
Tillgångar 834 474 433 433 447 475 495 661 817 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 168 80 99 136 174 228 418 545 181
Obeskattade reserver 0 0 0 3 3 3 3 1 1 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 149 261 328 271 248 244 218 154 0 148
Kortfristiga skulder 81 45 26 60 60 54 46 88 271 242
Skulder och eget kapital 834 474 433 433 447 475 495 661 817 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 0 40 520 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 17 15 185 122
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 579 169 0 0 0 0 0 0 0 871
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 871
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 17 56 711 478
Rörelseresultat, EBITDA 453 103 -5 -6 -7 -30 -63 -86 -761 308
Nettoomsättningförändring 242,60% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 54,32% 21,73% -% -% -% -% -% -% -% 46,37%
Vinstmarginal 78,24% 60,95% -% -% -% -% -% -% -% 32,26%
Bruttovinstmarginal 96,72% 88,76% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,99% -26,63% -% -% -% -% -% -% -% 27,67%
Soliditet 72,42% 35,44% 18,48% 23,37% 30,92% 37,10% 46,51% 63,35% 66,80% 34,03%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,26% 21,74% 576,14% 248,34% 199,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...