Visa allt om Alteco AB
Visa allt om Alteco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 45 352 42 256 42 312 38 437 37 471 32 024 25 263 23 585 19 212 17 110
Övrig omsättning 1 833 183 13 91 81 28 13 10 149 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 564 3 434 4 231 3 513 3 776 3 195 2 303 2 354 1 442 1 656
Resultat efter finansnetto 5 788 3 344 4 534 3 581 3 505 3 407 2 374 2 068 1 461 1 631
Årets resultat 8 456 2 167 2 626 2 512 3 044 2 135 1 506 1 251 1 025 1 132
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 10 097 5 794 4 664 3 896 3 167 4 033 4 152 3 111 3 313
Omsättningstillgångar 23 819 13 084 15 871 14 463 13 628 11 340 7 431 8 067 7 673 6 241
Tillgångar 24 763 23 181 21 665 19 127 17 524 14 506 11 464 12 220 10 784 9 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 483 12 026 11 359 8 733 7 721 7 677 5 542 7 036 6 295 5 030
Obeskattade reserver 0 5 110 4 581 3 420 2 807 2 585 2 166 1 880 1 532 1 633
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 281 6 044 5 724 6 973 6 995 4 245 3 757 3 304 2 957 2 617
Skulder och eget kapital 24 763 23 181 21 665 19 127 17 524 14 506 11 464 12 220 10 784 9 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 959 969 986 1 160 740
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 893 12 596 12 430 11 592 12 191 9 479 7 260 6 999 5 782 5 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 379 - 362 - 0
Sociala kostnader 6 481 5 964 5 458 5 192 5 224 4 719 3 536 3 508 3 105 2 903
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 500 0 0 0 0 3 000 0 0
Omsättning 47 185 42 439 42 325 38 528 37 552 32 052 25 276 23 595 19 361 17 110
Nyckeltal
Antal anställda 30 29 26 26 25 23 20 19 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 512 1 457 1 627 1 478 1 499 1 392 1 263 1 241 1 067 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) 758 711 730 690 748 697 613 637 589 590
Rörelseresultat, EBITDA 5 822 3 730 4 594 3 833 4 056 3 438 2 618 2 657 1 741 2 016
Nettoomsättningförändring 7,33% -0,13% 10,08% 2,58% 17,01% 26,76% 7,11% 22,76% 12,29% -%
Du Pont-modellen 23,37% 15,01% 20,93% 18,72% 21,71% 23,49% 20,71% 19,52% 13,55% 17,37%
Vinstmarginal 12,76% 8,24% 10,72% 9,32% 10,15% 10,64% 9,40% 10,11% 7,60% 9,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,47% 16,66% 23,98% 19,49% 17,70% 22,16% 14,54% 20,20% 24,55% 21,18%
Soliditet 70,60% 69,07% 68,92% 58,84% 55,86% 66,06% 62,27% 68,65% 68,60% 64,95%
Kassalikviditet 327,14% 216,48% 236,06% 207,07% 194,82% 267,14% 197,58% 244,16% 253,13% 221,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...