Visa allt om Förvaltnings AB Brinkeberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 075 11 514 13 484 13 077 13 767 10 534 8 229 6 153 4 740 2 731
Övrig omsättning - - 52 - - 1 633 636 199 159 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 781 22 631 744 545 660 343 -944 16 120
Resultat efter finansnetto -5 793 -89 500 592 504 652 336 -946 0 112
Årets resultat -31 490 560 424 359 471 238 50 -10 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 682 707 4 831 5 286 3 519 737 431 261 376 531
Omsättningstillgångar 6 864 2 537 2 184 2 523 2 703 2 322 1 723 1 605 913 414
Tillgångar 7 545 3 245 7 015 7 810 6 222 3 060 2 154 1 866 1 289 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 954 985 995 934 811 753 581 343 293 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 000 4 000 1 875 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 592 2 260 2 020 2 875 3 536 2 308 1 573 1 523 997 642
Skulder och eget kapital 7 545 3 245 7 015 7 810 6 222 3 060 2 154 1 866 1 289 944
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 600 600 600 615 480 160 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 697 4 599 5 275 4 928 4 677 4 743 2 519 2 520 1 166 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 418 1 860 2 185 2 722 2 634 2 195 1 404 1 428 565 71
Utdelning till aktieägare 0 0 500 500 300 300 300 0 0 0
Omsättning 5 075 11 514 13 536 13 077 13 767 12 167 8 865 6 352 4 899 2 731
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 11 12 12 11 9 7 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 634 1 151 1 226 1 090 1 147 958 914 879 790 1 366
Personalkostnader per anställd (tkr) 639 646 678 713 673 646 582 654 328 88
Rörelseresultat, EBITDA -5 613 239 1 321 960 785 901 591 -829 116 187
Nettoomsättningförändring -55,92% -14,61% 3,11% -5,01% 30,69% 28,01% 33,74% 29,81% 73,56% -%
Du Pont-modellen -76,62% 0,68% 9,04% 9,63% 9,11% 21,57% 15,97% -50,00% 1,24% 12,71%
Vinstmarginal -113,91% 0,19% 4,70% 5,75% 4,12% 6,27% 4,18% -15,16% 0,34% 4,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,36% 2,41% 1,22% -2,69% -6,05% 0,13% 1,82% 1,33% -1,77% -8,35%
Soliditet 12,64% 30,35% 14,18% 11,96% 13,03% 24,61% 26,97% 18,38% 22,73% 31,99%
Kassalikviditet 104,13% 112,26% 108,12% 87,76% 76,44% 100,61% 109,54% 105,38% 91,57% 64,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...