Visa allt om BIMAB AB
Visa allt om BIMAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 237 516 1 054 1 193 1 213 2 466 2 409 1 611
Övrig omsättning - - 241 - - - - - 155 -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -91 -271 -176 26 41 187 755 1 009 207
Resultat efter finansnetto -87 -89 -277 -183 15 26 169 717 951 135
Årets resultat -87 -89 -156 -125 53 218 107 571 590 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 910 2 058 2 218 2 384 2 564 2 716 2 755
Omsättningstillgångar 447 553 1 728 261 491 591 691 887 802 421
Tillgångar 447 553 1 728 2 171 2 549 2 809 3 075 3 450 3 518 3 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 519 1 508 1 664 1 809 1 756 1 638 1 730 1 359 869
Obeskattade reserver 0 0 0 121 179 237 510 491 571 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 275 575 800 800 1 000 1 600
Kortfristiga skulder 15 35 220 187 286 241 127 428 587 261
Skulder och eget kapital 447 553 1 728 2 171 2 549 2 809 3 075 3 450 3 518 3 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 300 285 420 425 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 50 42 191 219 415 36 45 130 164 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 16 13 98 113 172 147 137 270 221 126
Utdelning till aktieägare 0 0 900 0 20 0 100 200 200 100
Omsättning 0 0 478 516 1 054 1 193 1 213 2 466 2 564 1 611
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 237 516 527 597 607 1 233 1 205 806
Personalkostnader per anställd (tkr) 66 55 294 338 297 245 237 413 407 275
Rörelseresultat, EBITDA -90 -91 -78 -28 185 208 366 943 1 197 505
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -54,07% -51,04% -11,65% -1,65% -50,81% 2,37% 49,53% -%
Du Pont-modellen -% -% -15,57% -7,92% 1,29% 1,50% 6,11% 22,26% 28,85% 6,58%
Vinstmarginal -% -% -113,50% -33,33% 3,13% 3,52% 15,50% 31,14% 42,13% 12,97%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 84,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 636,29% 14,34% 19,45% 29,34% 46,50% 18,61% 8,92% 9,93%
Soliditet 96,42% 93,85% 87,27% 80,75% 76,14% 68,73% 65,49% 60,39% 50,32% 37,47%
Kassalikviditet 2 980,00% 1 580,00% 785,45% 127,81% 164,69% 237,34% 535,43% 203,50% 133,39% 156,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...