Visa allt om Trevex Consulting AB
Visa allt om Trevex Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 716 626 501 538 896 1 354 1 135 1 090 807 501
Övrig omsättning - - 1 - - - - - - 13
Rörelseresultat (EBIT) 7 28 38 -2 20 79 38 39 25 -10
Resultat efter finansnetto 7 29 39 0 21 79 38 40 25 -11
Årets resultat 3 16 19 -2 10 56 24 25 21 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Omsättningstillgångar 224 228 241 234 275 360 243 214 171 94
Tillgångar 224 228 241 234 275 360 243 214 173 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 128 172 153 155 183 127 102 78 56
Obeskattade reserver 25 25 17 6 6 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 76 52 75 114 177 116 111 96 48
Skulder och eget kapital 224 228 241 234 275 360 243 214 173 105
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 284 - 296 289 322 258 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 83 336 229 0 510 471 306 281 198 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 29 149 110 132 213 289 235 230 175 122
Utdelning till aktieägare 0 0 60 0 0 38 0 0 0 0
Omsättning 716 626 502 538 896 1 354 1 135 1 090 807 514
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 716 626 501 538 896 451 568 545 404 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 502 357 432 748 360 443 434 323 438
Rörelseresultat, EBITDA 7 28 38 -2 20 79 38 41 33 0
Nettoomsättningförändring 14,38% 24,95% -6,88% -39,96% -33,83% 19,30% 4,13% 35,07% 61,08% -%
Du Pont-modellen 3,12% 12,72% 16,18% 0,00% 7,64% 21,94% 15,64% 18,22% 14,45% -9,52%
Vinstmarginal 0,98% 4,63% 7,78% 0,00% 2,34% 5,83% 3,35% 3,58% 3,10% -2,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,65% 24,28% 37,72% 29,55% 17,97% 13,52% 11,19% 9,45% 9,29% 9,18%
Soliditet 66,74% 64,69% 76,57% 67,27% 57,97% 50,83% 52,26% 47,66% 45,09% 53,33%
Kassalikviditet 324,64% 300,00% 463,46% 312,00% 241,23% 203,39% 209,48% 192,79% 178,12% 195,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...