Visa allt om BOLIST AB
Visa allt om BOLIST AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 436 478 1 339 960 1 298 343 1 135 786 1 030 387 761 056 587 008 391 727 281 114 167 117
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 820 7 121 4 655 18 015 4 508 4 903 5 775 5 880 6 179 6 493
Resultat efter finansnetto 486 8 265 6 772 19 821 6 113 5 426 6 116 7 222 7 062 6 828
Årets resultat 118 4 211 3 600 10 660 3 081 2 558 3 210 4 856 4 964 4 805
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 380 78 853 48 251 11 407 11 457 11 457 23 391 3 341 5 287 5 721
Omsättningstillgångar 261 344 208 912 229 735 243 896 221 181 177 140 136 459 114 750 89 573 57 508
Tillgångar 318 724 287 765 277 986 255 303 232 638 188 597 159 850 118 091 94 860 63 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 115 52 997 48 786 45 186 34 526 31 445 28 888 25 678 20 822 15 859
Obeskattade reserver 13 810 14 210 11 810 9 910 4 790 3 100 1 500 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 251 799 220 558 217 390 200 207 193 322 154 052 129 462 92 413 74 038 47 371
Skulder och eget kapital 318 724 287 765 277 986 255 303 232 638 188 597 159 850 118 091 94 860 63 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 062 3 593 3 077 2 823 2 480 1 453 1 152 776 626 631
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 049 12 995 9 823 6 319 4 279 3 100 2 841 2 491 2 214 1 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 212 8 358 6 836 4 747 3 809 3 288 2 365 2 140 1 823 1 413
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 436 478 1 339 960 1 298 343 1 135 786 1 030 387 761 056 587 008 391 727 281 114 167 117
Nyckeltal
Antal anställda 25 22 20 12 11 11 9 8 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 57 459 60 907 64 917 94 649 93 672 69 187 65 223 48 966 35 139 33 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 118 1 166 1 016 1 226 981 727 723 702 593 720
Rörelseresultat, EBITDA 334 8 800 4 661 18 015 4 508 4 903 5 775 5 880 6 231 6 568
Nettoomsättningförändring 7,20% 3,21% 14,31% 10,23% 35,39% 29,65% 49,85% 39,35% 68,21% -%
Du Pont-modellen 0,15% 2,88% 2,44% 7,77% 2,63% 2,88% 3,83% 6,12% 7,45% 10,80%
Vinstmarginal 0,03% 0,62% 0,52% 1,75% 0,59% 0,71% 1,04% 1,84% 2,51% 4,09%
Bruttovinstmarginal 8,47% 7,46% 6,92% 7,76% 6,35% 8,45% 8,05% 9,45% 10,40% 14,44%
Rörelsekapital/omsättning 0,66% -0,87% 0,95% 3,85% 2,70% 3,03% 1,19% 5,70% 5,53% 6,07%
Soliditet 20,04% 22,27% 20,86% 20,56% 16,36% 17,88% 18,76% 21,74% 21,95% 25,08%
Kassalikviditet 103,71% 94,72% 105,68% 121,82% 114,41% 114,75% 105,40% 124,17% 120,98% 121,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...