Visa allt om MURALP Restaurang AB
Visa allt om MURALP Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 219 1 879 1 508 1 433 2 239 0 0
Övrig omsättning 1 - - - 96 - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -6 -170 -304 -651 -512 -583 32 -6 -22
Resultat efter finansnetto 1 -6 -170 -305 -652 -512 -597 33 -5 -22
Årets resultat 1 -6 -170 -305 -652 -212 -1 25 -6 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 485 436 303 360 450 450 450
Omsättningstillgångar 2 2 8 69 475 566 469 275 316 44
Tillgångar 2 2 8 554 911 868 829 725 766 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -212 -213 -207 -37 267 255 467 468 442 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40
Kortfristiga skulder 214 215 215 591 643 574 323 217 284 6
Skulder och eget kapital 2 2 8 554 911 868 829 725 766 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 92 123 85 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 35 716 459 413 480 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 11 218 128 109 152 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 0 219 1 975 1 508 1 435 2 239 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 3 3 3 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 219 626 503 478 746 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 46 311 226 217 239 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -6 -170 -101 -512 -414 -493 32 -6 -22
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -88,34% 24,60% 5,23% -36,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -54,87% -71,46% -58,99% -70,33% 4,41% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -138,81% -34,65% -33,95% -40,68% 1,43% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 88,13% 54,39% 57,56% 52,69% 58,24% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -238,36% -8,94% -0,53% 10,19% 2,59% -% -%
Soliditet -10 600,00% -10 650,00% -2 587,50% -6,68% 29,31% 29,38% 56,33% 64,55% 57,70% 90,69%
Kassalikviditet 0,93% 0,93% 3,72% 11,68% 73,87% 98,61% 145,20% 126,73% 111,27% 733,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...