Visa allt om Övre Forsa Invest AB
Visa allt om Övre Forsa Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 498 -1 598 397 298 200 -1 -5 -2 499
Årets resultat 1 513 12 611 426 361 217 35 32 38 321
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 117
Omsättningstillgångar 999 106 116 0 0 0 0 1 0 0
Tillgångar 2 999 2 106 2 116 2 000 2 000 2 000 2 000 2 001 2 000 2 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 943 1 430 2 018 1 807 1 681 1 520 1 304 1 268 1 236 1 498
Obeskattade reserver 33 53 69 87 125 211 236 287 344 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 623 29 106 194 269 461 445 421 215
Skulder och eget kapital 2 999 2 106 2 116 2 000 2 000 2 000 2 000 2 001 2 000 2 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 800 0 600 400 300 200 0 0 0 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,99% 69,86% 97,77% 93,56% 88,66% 83,78% 73,70% 73,70% 74,18% 84,50%
Kassalikviditet 4 343,48% 17,01% 400,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...