Visa allt om Malmqvist konsulttjänst AB
Visa allt om Malmqvist konsulttjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 183 48 56 0 0 0 0 10 0 1 490
Övrig omsättning - - - - - - 10 - 20 843
Rörelseresultat (EBIT) 160 -9 -52 -55 -83 -54 -39 -35 -70 223
Resultat efter finansnetto 160 -9 -52 -55 -82 -53 -38 -33 -63 186
Årets resultat 138 -9 -52 -55 -82 -53 -5 15 -27 180
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 19 36 35 29 39 170 170
Omsättningstillgångar 191 81 67 82 85 158 213 259 351 878
Tillgångar 191 81 67 101 121 194 243 297 521 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 162 24 34 86 91 173 227 231 366 644
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 34 82 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 52 52 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 5 -18 15 31 21 16 32 72 287
Skulder och eget kapital 191 81 67 101 121 194 243 297 521 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 2 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 3 0 - 0 0 0 0 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 1 0 - 0 0 0 0 339
Utdelning till aktieägare 42 0 0 0 0 0 0 0 150 250
Omsättning 183 48 56 0 0 0 10 10 20 2 333
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 3 0 - 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 19 - - - - - - 497
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 360
Rörelseresultat, EBITDA 160 -9 -33 -38 -65 -40 -30 -26 -70 372
Nettoomsättningförändring 281,25% -14,29% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 83,77% -11,11% -77,61% -% -% -% -% -8,42% -% 21,66%
Vinstmarginal 87,43% -18,75% -92,86% -% -% -% -% -250,00% -% 15,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,50% 89,29% -% -% -% -% 100,00% -% 81,01%
Rörelsekapital/omsättning 88,52% 158,33% 151,79% -% -% -% -% 2 270,00% -% 39,66%
Soliditet 84,82% 29,63% 50,75% 85,15% 75,21% 89,18% 93,42% 86,02% 81,58% 69,56%
Kassalikviditet 658,62% 1 620,00% -% 546,67% 274,19% 752,38% 1 331,25% 809,38% 487,50% 305,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...