Visa allt om Kjell Oskar Larsson Aktiebolag
Visa allt om Kjell Oskar Larsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -16 -14 -42 -15 -14 -20 -17 -72 -23
Resultat efter finansnetto 56 52 43 14 29 24 9 10 -13 27
Årets resultat 34 35 25 8 16 17 13 12 2 14
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 8 11
Omsättningstillgångar 1 294 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 459 1 434 1 423
Tillgångar 1 294 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 464 1 441 1 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 034 1 160 1 275 1 250 1 385 1 369 1 384 1 370 1 358 1 356
Obeskattade reserver 59 49 42 31 28 21 20 29 37 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 329 99 61 18 17 74 55 0 11
Kortfristiga skulder 8 10 8 8 8 8 8 9 47 14
Skulder och eget kapital 1 294 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 464 1 441 1 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 900 0 156 0 143 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -16 -14 -42 -15 -14 -15 -14 -69 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 83,46% 77,40% 91,84% 94,22% 97,68% 97,91% 94,19% 95,01% 96,09% 97,22%
Kassalikviditet 16 175,00% 15 480,00% 17 800,00% 16 887,50% 17 987,50% 17 675,00% 18 562,50% 16 211,11% 3 051,06% 10 164,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...