Visa allt om Kjell Oskar Larsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 -14 -42 -15 -14 -20 -17 -72 -23 -32
Resultat efter finansnetto 52 43 14 29 24 9 10 -13 27 7
Årets resultat 35 25 8 16 17 13 12 2 14 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 8 11 16
Omsättningstillgångar 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 459 1 434 1 423 1 472
Tillgångar 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 464 1 441 1 434 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 275 1 250 1 385 1 369 1 384 1 370 1 358 1 356 1 342
Obeskattade reserver 49 42 31 28 21 20 29 37 53 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 329 99 61 18 17 74 55 0 11 86
Kortfristiga skulder 10 8 8 8 8 8 9 47 14 14
Skulder och eget kapital 1 548 1 424 1 351 1 439 1 414 1 485 1 464 1 441 1 434 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 156 0 143 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -16 -14 -42 -15 -14 -15 -14 -69 -18 -25
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,40% 91,84% 94,22% 97,68% 97,91% 94,19% 95,01% 96,09% 97,22% 92,41%
Kassalikviditet 15 480,00% 17 800,00% 16 887,50% 17 987,50% 17 675,00% 18 562,50% 16 211,11% 3 051,06% 10 164,29% 10 514,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...