Visa allt om Röckners Klippstudio Aktiebolag
Visa allt om Röckners Klippstudio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 433 443 418 425 439 487 492 441 443 436
Övrig omsättning - - - - - 48 36 40 60 41
Rörelseresultat (EBIT) 37 60 75 68 40 8 0 32 32 18
Resultat efter finansnetto 37 59 74 68 37 6 -2 30 28 14
Årets resultat 28 46 57 50 27 4 -4 20 28 8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 8 13 19 27
Omsättningstillgångar 180 197 198 215 225 205 188 160 140 123
Tillgångar 180 197 198 215 225 209 196 173 159 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 154 157 150 134 108 103 107 87 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kortfristiga skulder 48 44 40 64 91 103 93 66 68 92
Skulder och eget kapital 180 197 198 215 225 209 196 173 159 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 222 186 165 180 238 215 132 152 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 23 19 17 46 108 103 81 76 90
Utdelning till aktieägare 30 50 50 50 18 0 0 0 0 0
Omsättning 433 443 418 425 439 535 528 481 503 477
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 433 443 418 425 439 487 492 441 443 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 246 205 187 233 348 324 220 236 283
Rörelseresultat, EBITDA 37 60 75 68 44 12 4 39 40 22
Nettoomsättningförändring -2,26% 5,98% -1,65% -3,19% -9,86% -1,02% 11,56% -0,45% 1,61% -%
Du Pont-modellen 20,56% 30,46% 37,88% 31,63% 18,22% 3,83% 0,00% 18,50% 20,13% 12,00%
Vinstmarginal 8,55% 13,54% 17,94% 16,00% 9,34% 1,64% 0,00% 7,26% 7,22% 4,13%
Bruttovinstmarginal 89,38% 91,42% 89,95% 86,82% 89,29% 91,17% 90,04% 90,25% 86,46% 88,76%
Rörelsekapital/omsättning 30,48% 34,54% 37,80% 35,53% 30,52% 20,94% 19,31% 21,32% 16,25% 7,11%
Soliditet 73,33% 78,17% 79,29% 69,77% 59,56% 51,67% 52,55% 61,85% 54,72% 39,33%
Kassalikviditet 291,67% 354,55% 380,00% 248,44% 169,23% 122,33% 116,13% 131,82% 100,00% 51,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...