Visa allt om Signe Bergqvist / Kafferepet AB
Visa allt om Signe Bergqvist / Kafferepet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2008-12 2007-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 3 178 3 294 3 194 3 857 4 648 5 675 5 479 5 329
Övrig omsättning - 13 50 83 268 - - 207
Rörelseresultat (EBIT) -212 -482 62 275 -516 89 -202 -238
Resultat efter finansnetto -231 -498 54 260 -572 38 -242 -268
Årets resultat -231 -225 34 -14 -572 38 -242 -268
Balansräkningar (tkr)
2008-12 2007-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 124 405 404 521 646 765 883
Omsättningstillgångar 289 543 531 359 361 338 446 329
Tillgångar 373 667 936 763 882 984 1 212 1 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -235 -4 -23 -57 -843 -271 -309 -67
Obeskattade reserver 0 0 274 274 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 129 27 0 0 197 124 240 329
Kortfristiga skulder 478 644 686 547 1 529 1 131 1 281 949
Skulder och eget kapital 373 667 936 763 882 984 1 212 1 212
Löner & utdelning (tkr)
2008-12
2007-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 0 40 200 71 191 225 73 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 112 849 655 1 002 1 968 1 997 2 291 1 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 416 295 300 343 849 816 865 833
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 178 3 307 3 244 3 940 4 916 5 675 5 479 5 536
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 5 9 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 636 659 799 771 516 631 548 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 229 289 279 333 343 334 323
Rörelseresultat, EBITDA -143 -259 111 401 -391 214 -77 -115
Nettoomsättningförändring -3,52% -% -17,19% -17,02% -18,10% 3,58% 2,81% -%
Du Pont-modellen -56,84% -72,26% 6,62% 36,04% -58,50% 9,04% -16,67% -19,55%
Vinstmarginal -6,67% -14,63% 1,94% 7,13% -11,10% 1,57% -3,69% -4,45%
Bruttovinstmarginal 66,43% 52,91% 63,56% 69,02% 75,15% 77,09% 78,08% 77,48%
Rörelsekapital/omsättning -5,95% -3,07% -4,85% -4,87% -25,13% -13,97% -15,24% -11,63%
Soliditet -63,00% -0,60% 18,62% 18,39% -95,58% -27,54% -25,50% -5,53%
Kassalikviditet 49,37% 61,96% 47,08% 31,63% 12,75% 13,00% 19,91% 16,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...