Visa allt om S-Cargo Sweden AB
Visa allt om S-Cargo Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -5 -5 0 -5 -4 -4 -4 -5 -5
Resultat efter finansnetto -4 -2 -2 5 -5 0 -4 -3 -2 -2
Årets resultat -4 -2 -2 5 -5 0 -4 4 1 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 160 162 164 166 161 172 168 173 177 179
Tillgångar 160 162 164 166 161 172 168 173 177 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 158 159 162 157 162 162 166 163 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 4 4 4 4 10 6 6 6 6
Skulder och eget kapital 160 162 164 166 161 172 168 173 177 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -5 -5 0 -5 -4 -4 -4 -5 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -3,11% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -250,00% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7 850,00% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,25% 97,53% 96,95% 97,59% 97,52% 94,19% 96,43% 95,95% 95,75% 94,37%
Kassalikviditet 3 200,00% 4 050,00% 4 100,00% 4 150,00% 4 025,00% 1 720,00% 2 800,00% 2 883,33% 2 950,00% 2 983,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...