Visa allt om Hugos Kaross & Inredning Aktiebolag
Visa allt om Hugos Kaross & Inredning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 5 804 6 172 5 911 5 752 6 058 5 384 7 524 6 897 6 811 6 145
Övrig omsättning 41 37 196 - - 1 399 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -355 2 203 336 107 135 270 57 286 226
Resultat efter finansnetto -440 -89 114 230 -55 39 188 -73 155 75
Årets resultat -317 10 51 78 0 1 101 0 31 75
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 463 146 209 272 301 366 96 108 130 191
Omsättningstillgångar 4 297 4 215 4 096 3 512 3 413 4 033 2 777 3 958 3 720 3 946
Tillgångar 4 760 4 362 4 306 3 785 3 715 4 399 2 874 4 065 3 850 4 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 614 931 921 870 792 792 791 691 691 659
Obeskattade reserver 0 123 229 186 63 118 81 35 108 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 874 1 618 1 551 1 492 1 582 2 560 1 041 1 935 2 096 1 984
Kortfristiga skulder 2 273 1 690 1 606 1 236 1 278 929 961 1 405 956 1 493
Skulder och eget kapital 4 760 4 362 4 306 3 785 3 715 4 399 2 874 4 065 3 850 4 137
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 0 - 468 398 300 192 128 126 80 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 768 1 879 1 261 969 1 037 1 128 1 275 1 299 1 243 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 694 671 621 612 505 567 538 576 576 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 845 6 209 6 107 5 752 6 058 5 385 7 923 6 897 6 811 6 145
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 161 1 234 1 182 1 150 1 212 1 077 1 505 1 379 1 362 1 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 202 512 472 396 369 378 389 401 382 307
Rörelseresultat, EBITDA 2 110 65 266 403 171 186 324 111 347 301
Nettoomsättningförändring -5,96% 4,42% 2,76% -5,05% 12,52% -28,44% 9,09% 1,26% 10,84% -%
Du Pont-modellen -7,46% 0,07% 4,71% 8,88% 2,88% 3,07% 9,39% 1,40% 7,43% 5,46%
Vinstmarginal -6,12% 0,05% 3,43% 5,84% 1,77% 2,51% 3,59% 0,83% 4,20% 3,68%
Bruttovinstmarginal 56,77% 55,46% 59,45% 62,19% 56,07% 40,71% 51,82% 41,76% 55,44% 45,14%
Rörelsekapital/omsättning 34,87% 40,91% 42,12% 39,57% 35,24% 57,65% 24,14% 37,02% 40,58% 39,92%
Soliditet 12,90% 23,42% 25,31% 26,61% 22,54% 19,94% 29,55% 17,62% 19,97% 15,93%
Kassalikviditet 29,39% 46,33% 53,61% 45,23% 29,73% 51,45% 15,82% 34,73% 34,52% 11,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...