Visa allt om Kipson AB
Visa allt om Kipson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 044 9 111 7 988 4 571 4 090 4 174 4 065 3 642 2 067 2 708
Övrig omsättning 153 204 383 - 1 - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 72 -125 14 34 305 -129 -385 -316 42
Resultat efter finansnetto 42 73 -123 14 35 305 -129 -385 -315 42
Årets resultat 41 73 -123 21 25 237 15 3 0 42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 381 1 965 1 846 1 300 982 1 040 792 710 565 617
Tillgångar 2 381 1 965 1 846 1 300 982 1 040 792 710 565 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 405 333 456 435 411 174 159 155 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 935 1 559 1 513 844 547 629 618 551 410 462
Skulder och eget kapital 2 381 1 965 1 846 1 300 982 1 040 792 710 565 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 008 5 559 5 151 2 709 2 402 2 435 2 498 2 500 1 578 1 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 638 1 829 1 903 876 794 705 820 870 592 837
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 197 9 315 8 371 4 571 4 091 4 174 4 065 3 647 2 067 2 708
Nyckeltal
Antal anställda 14 11 10 7 7 7 9 9 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 646 828 799 653 584 596 452 405 345 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 732 743 517 457 438 376 370 353 420
Rörelseresultat, EBITDA 40 72 -125 14 34 305 -129 -385 -316 42
Nettoomsättningförändring -0,74% 14,06% 74,75% 11,76% -2,01% 2,68% 11,61% 76,20% -23,67% -%
Du Pont-modellen 1,76% 3,72% -6,72% 1,08% 3,56% 29,33% -16,29% -54,23% -55,75% 6,97%
Vinstmarginal 0,46% 0,80% -1,55% 0,31% 0,86% 7,31% -3,17% -10,57% -15,24% 1,59%
Bruttovinstmarginal 98,15% 96,70% 96,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,93% 4,46% 4,17% 9,98% 10,64% 9,85% 4,28% 4,37% 7,50% 5,72%
Soliditet 18,73% 20,61% 18,04% 35,08% 44,30% 39,52% 21,97% 22,39% 27,43% 25,12%
Kassalikviditet 123,05% 126,04% 122,01% 154,03% 179,52% 165,34% 128,16% 128,86% 137,80% 133,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...