Visa allt om Supra Aktiebolag
Visa allt om Supra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 3 1 - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 3 1 10 0 -2 -3 -11 -3 -32
Resultat efter finansnetto -3 2 2 10 -135 -2 -8 -36 -17 -40
Årets resultat -3 2 2 10 -135 -2 -8 -36 -17 -40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 135 135 141 167 181
Omsättningstillgångar 0 1 1 0 0 0 2 6 25 17
Tillgångar 0 1 1 0 0 135 137 147 192 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -18 -14 -16 -18 -28 107 109 117 153 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 16 17 17 27 28 27 30 39 28
Skulder och eget kapital 0 1 1 0 0 135 137 147 192 198
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 1 15 0 0 0 0 1 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 2 3 2
Rörelseresultat, EBITDA -3 3 1 10 0 -2 -2 -10 -2 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 66,67% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -113,33% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -1 400,00% -1 600,00% -% -% 79,26% 79,56% 79,59% 79,69% 85,86%
Kassalikviditet 0,00% 6,25% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 20,00% 64,10% 60,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...