Visa allt om Företagsprocesser i Sverige AB
Visa allt om Företagsprocesser i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 198 728 623 608 507 583
Övrig omsättning - - - - - 24 24 24 30 23
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -4 -196 2 49 10 26
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -4 -198 2 47 10 21
Årets resultat 0 0 0 0 -4 -160 -5 22 7 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 0 0 5 10 16 23
Omsättningstillgångar 2 1 0 6 45 323 298 275 260 127
Tillgångar 101 101 100 106 45 323 303 285 275 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 105 -73 -69 92 98 76 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 32 28 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 0 0 53 217 15 106 10 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 66 176 164 54 176 67
Skulder och eget kapital 101 101 100 106 45 323 303 285 275 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 80 240 240 310 260 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 40 100 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 25 79 75 78 83 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 198 752 647 632 537 606
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 99 364 623 608 507 583
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 73 210 315 388 343 376
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -4 -191 7 54 18 42
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -72,80% 16,85% 2,47% 19,92% -13,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -8,89% -60,68% 0,66% 17,19% 3,64% 17,22%
Vinstmarginal -% -% -% -% -2,02% -26,92% 0,32% 8,06% 1,97% 4,46%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -10,61% 20,19% 21,51% 36,35% 16,57% 10,29%
Soliditet 99,01% 99,01% 100,00% 99,06% -162,22% -21,36% 38,15% 41,46% 31,56% 52,85%
Kassalikviditet -% -% -% -% 68,18% 183,52% 181,71% 509,26% 147,73% 119,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...