Visa allt om H2 Ventures AB
Visa allt om H2 Ventures AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 192 667 1 151 249
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -17 -15 -36 -176 -701 -389 -76 -536 -233
Resultat efter finansnetto -17 -45 -14 -36 -175 -1 400 -593 -229 840 -552
Årets resultat -17 -45 -14 -36 -175 -1 187 -593 -229 449 -552
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 41 38 2 504 2 684 1 979
Omsättningstillgångar 104 122 165 605 663 3 050 4 472 2 761 2 956 2 648
Tillgångar 104 122 165 605 667 3 091 4 510 5 264 5 640 4 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 113 158 272 308 2 982 4 169 4 763 4 992 4 542
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 213 213 213 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 8 7 333 359 108 127 289 435 83
Skulder och eget kapital 104 122 165 605 667 3 091 4 510 5 264 5 640 4 627
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 740 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 90 190 297 39 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 28 105 161 243 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 192 667 1 151 249
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 192 667 576 249
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 120 337 526 516 244
Rörelseresultat, EBITDA -17 -17 -15 -32 -159 -684 -370 -54 -513 -223
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -71,21% -42,05% 362,25% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -8,16% -0,80% 14,91% 0,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -191,67% -6,30% 73,07% 0,40%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 2 263,02% 370,61% 219,03% 1 030,12%
Soliditet 92,31% 92,62% 95,76% 44,96% 46,18% 96,47% 95,92% 93,40% 91,23% 98,16%
Kassalikviditet 1 485,71% 1 525,00% 2 357,14% 181,68% 184,68% 2 824,07% 3 521,26% 955,36% 679,54% 3 190,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...