Visa allt om Netterberg o Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 303 3 988 3 637 2 520 2 530 2 755 2 212 799 991 789
Övrig omsättning - 1 1 - - - 49 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -201 616 45 179 -42 6 -38 -262 95 60
Resultat efter finansnetto -194 600 40 175 -40 6 -37 -258 97 61
Årets resultat -34 327 17 157 -40 6 -37 -258 97 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 578 11 0 0 0 0 5 8 12
Omsättningstillgångar 2 589 2 435 2 263 2 134 2 008 1 924 1 998 994 604 556
Tillgångar 2 653 3 012 2 274 2 134 2 008 1 924 1 998 999 612 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 559 231 215 58 98 92 129 238 141
Obeskattade reserver 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 996 1 557 1 151 1 557 1 631 1 233 1 477 502 195 229
Kortfristiga skulder 1 131 733 891 362 320 593 430 368 180 198
Skulder och eget kapital 2 653 3 012 2 274 2 134 2 008 1 924 1 998 999 612 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 60 60 384 60 60 60 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 60 60 0 0 6 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 47 59 85 81 69 122 19 19 18 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 303 3 989 3 638 2 520 2 530 2 755 2 261 799 991 789
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 303 3 988 3 637 2 520 2 530 2 755 2 212 799 991 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 131 133 160 153 145 531 86 89 95 78
Rörelseresultat, EBITDA -187 618 45 179 -42 6 -33 -259 99 65
Nettoomsättningförändring -17,18% 9,65% 44,33% -0,40% -8,17% 24,55% 176,85% -19,37% 25,60% -%
Du Pont-modellen -7,05% 20,48% 1,98% 8,39% -1,94% 0,31% -1,85% -25,83% 15,85% 10,56%
Vinstmarginal -5,66% 15,47% 1,24% 7,10% -1,54% 0,22% -1,67% -32,29% 9,79% 7,60%
Bruttovinstmarginal 18,01% 36,91% 26,04% 39,17% 30,32% 36,84% 22,69% 64,71% 58,02% 58,68%
Rörelsekapital/omsättning 44,14% 42,68% 37,72% 70,32% 66,72% 48,31% 70,89% 78,35% 42,79% 45,37%
Soliditet 19,79% 22,81% 10,16% 10,07% 2,89% 5,09% 4,60% 12,91% 38,89% 24,82%
Kassalikviditet 117,86% 143,11% 160,16% 303,87% 452,81% 179,76% 243,72% 144,29% 335,56% 231,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...