Visa allt om Lena Mangell Life & Career Aktiebolag
Visa allt om Lena Mangell Life & Career Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 330 1 302 1 635 1 960 1 626 1 896 2 058 2 074 2 086 2 381
Övrig omsättning - - 1 - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -111 173 68 304 24 167 219 233 42 50
Resultat efter finansnetto -112 172 68 304 25 164 216 239 69 52
Årets resultat 4 128 43 147 52 112 151 165 40 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 10 24 47 126 118
Omsättningstillgångar 630 733 665 762 686 749 849 787 484 557
Tillgångar 630 733 665 762 689 759 873 834 610 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 392 264 356 208 306 314 333 259 308
Obeskattade reserver 0 127 127 127 40 101 101 101 101 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 258 214 273 279 440 351 458 401 250 266
Skulder och eget kapital 630 733 665 762 689 759 873 834 610 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 420 - 420 459 420 418 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 382 238 344 0 423 0 3 6 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 159 116 157 183 187 195 205 200 249 292
Utdelning till aktieägare 0 25 0 135 0 150 120 120 91 89
Omsättning 1 330 1 302 1 636 1 960 1 626 1 896 2 063 2 074 2 086 2 381
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 330 1 302 1 635 1 960 1 626 1 896 2 058 2 074 2 086 2 381
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 414 619 766 671 755 729 773 720 969
Rörelseresultat, EBITDA -111 173 68 306 31 181 242 258 66 73
Nettoomsättningförändring 2,15% -20,37% -16,58% 20,54% -14,24% -7,87% -0,77% -0,58% -12,39% -%
Du Pont-modellen -17,62% 23,74% 10,38% 40,03% 3,77% 22,00% 25,09% 28,66% 11,64% 7,70%
Vinstmarginal -8,35% 13,36% 4,22% 15,56% 1,60% 8,81% 10,64% 11,52% 3,40% 2,18%
Bruttovinstmarginal 90,68% 93,09% 90,46% 93,78% 91,57% 94,94% 94,07% 92,82% 88,93% 91,81%
Rörelsekapital/omsättning 27,97% 39,86% 23,98% 24,64% 15,13% 20,99% 19,00% 18,61% 11,22% 12,22%
Soliditet 58,89% 66,99% 54,60% 59,00% 34,47% 50,12% 44,49% 48,65% 54,38% 56,40%
Kassalikviditet 244,19% 342,52% 243,59% 273,12% 155,91% 213,39% 185,37% 196,26% 193,60% 209,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...