Visa allt om Svenska Affärsfolket Aktiebolag
Visa allt om Svenska Affärsfolket Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 18 117 558 1 057 226 205 143
Övrig omsättning - - - - 50 - - 1 556 - 8
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -17 -47 -502 -420 -12 556 -217 -375
Resultat efter finansnetto -1 -1 -17 -47 -502 -415 -9 557 -216 -379
Årets resultat -1 -1 -17 -47 -502 -415 -9 557 -216 -379
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 37 52 21 38 8 8 30 40
Omsättningstillgångar 23 24 17 26 101 402 637 629 132 244
Tillgångar 60 61 54 78 122 440 645 637 163 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 43 44 61 59 101 516 525 -32 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 18 10 17 64 339 129 111 195 101
Skulder och eget kapital 60 61 54 78 122 440 645 637 163 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 50 63 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 19 290 244 125 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 6 96 224 114 23 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 18 167 558 1 057 1 782 205 151
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 18 117 279 529 226 205 143
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 30 375 241 154 108 14 -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -17 -41 -493 -412 -12 566 -207 -365
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -84,62% -79,03% -47,21% 367,70% 10,24% 43,36% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -60,26% -410,66% -94,32% -1,24% 87,60% -130,67% -128,42%
Vinstmarginal -% -% -% -261,11% -428,21% -74,37% -0,76% 246,90% -103,90% -255,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 51,84% 90,71% 85,37% 88,11%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 50,00% 31,62% 11,29% 48,06% 229,20% -30,73% 100,00%
Soliditet 70,00% 70,49% 81,48% 78,21% 48,36% 22,95% 80,00% 82,42% -19,63% 64,56%
Kassalikviditet 135,29% 133,33% 170,00% 152,94% 157,81% 118,58% 493,80% 566,67% 67,69% 241,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...