Visa allt om Svenska Affärsfolket Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 18 117 558 1 057 226 205 143 2 168
Övrig omsättning - - - 50 - - 1 556 - 8 40
Rörelseresultat (EBIT) -1 -17 -47 -502 -420 -12 556 -217 -375 10
Resultat efter finansnetto -1 -17 -47 -502 -415 -9 557 -216 -379 113
Årets resultat -1 -17 -47 -502 -415 -9 557 -216 -379 90
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 52 21 38 8 8 30 40 50
Omsättningstillgångar 24 17 26 101 402 637 629 132 244 909
Tillgångar 61 54 78 122 440 645 637 163 285 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 44 61 59 101 516 525 -32 184 562
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 10 17 64 339 129 111 195 101 397
Skulder och eget kapital 61 54 78 122 440 645 637 163 285 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 50 63 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 19 290 244 125 0 0 0 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 6 96 224 114 23 4 0 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 18 167 558 1 057 1 782 205 151 2 208
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 18 117 279 529 226 205 143 2 168
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 30 375 241 154 108 14 - 117
Rörelseresultat, EBITDA -1 -17 -41 -493 -412 -12 566 -207 -365 20
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -84,62% -79,03% -47,21% 367,70% 10,24% 43,36% -93,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -60,26% -410,66% -94,32% -1,24% 87,60% -130,67% -128,42% 13,24%
Vinstmarginal -% -% -261,11% -428,21% -74,37% -0,76% 246,90% -103,90% -255,94% 5,86%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 51,84% 90,71% 85,37% 88,11% 88,05%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 50,00% 31,62% 11,29% 48,06% 229,20% -30,73% 100,00% 23,62%
Soliditet 70,49% 81,48% 78,21% 48,36% 22,95% 80,00% 82,42% -19,63% 64,56% 58,60%
Kassalikviditet 133,33% 170,00% 152,94% 157,81% 118,58% 493,80% 566,67% 67,69% 241,58% 228,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...