Visa allt om Flugan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 199 6 769 7 560 8 456 8 509 8 192 7 976 8 085 7 981 7 352
Övrig omsättning 31 923 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 775 1 388 3 571 3 946 3 997 3 063 2 097 3 477 3 737 3 740
Resultat efter finansnetto 32 720 1 214 3 265 3 564 3 477 2 527 1 779 3 005 2 904 3 138
Årets resultat -2 -475 -488 2 673 2 158 1 736 1 183 2 063 2 387 2 124
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 42 501 42 549 40 474 40 590 38 502 39 362 40 221 41 011 41 868
Omsättningstillgångar 3 269 885 1 039 871 1 115 1 843 1 632 2 168 3 304 2 997
Tillgångar 3 269 43 387 43 588 41 345 41 705 40 345 40 994 42 389 44 315 44 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 252 22 530 23 005 18 498 18 878 18 246 18 597 18 957 20 371 20 289
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 4 995 5 103 6 224 6 353 6 481 6 609 7 178
Långfristiga skulder 0 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060
Kortfristiga skulder 17 5 797 5 524 2 792 2 664 815 984 1 891 2 275 2 338
Skulder och eget kapital 3 269 43 387 43 588 41 345 41 705 40 345 40 994 42 389 44 315 44 865
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 34 122 6 769 7 560 8 456 8 509 8 192 7 976 8 085 7 981 7 352
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 32 924 2 332 4 497 4 839 4 368 3 434 2 468 3 848 4 595 4 546
Nettoomsättningförändring -67,51% -10,46% -10,60% -0,62% 3,87% 2,71% -1,35% 1,30% 8,56% -%
Du Pont-modellen 1 002,60% 3,22% 8,19% 9,54% 9,58% 7,61% 5,12% 8,20% 8,45% 8,44%
Vinstmarginal 1 490,45% 20,65% 47,24% 46,67% 46,97% 37,49% 26,30% 43,01% 46,91% 51,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 47,47% 48,23% 38,32% 27,16% 43,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 147,89% -72,57% -59,33% -22,72% -18,20% 12,55% 8,12% 3,43% 12,89% 8,96%
Soliditet 99,48% 51,93% 52,78% 44,74% 45,27% 45,22% 45,37% 44,72% 45,97% 45,22%
Kassalikviditet 19 229,41% 15,27% 18,81% 31,20% 41,85% 226,13% 165,85% 114,65% 145,23% 128,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...