Visa allt om Flugan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 769 7 560 8 456 8 509 8 192 7 976 8 085 7 981 7 352 7 063
Övrig omsättning - - - - - - - - - 138
Rörelseresultat (EBIT) 1 388 3 571 3 946 3 997 3 063 2 097 3 477 3 737 3 740 3 197
Resultat efter finansnetto 1 214 3 265 3 564 3 477 2 527 1 779 3 005 2 904 3 138 2 742
Årets resultat -475 -488 2 673 2 158 1 736 1 183 2 063 2 387 2 124 2 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 501 42 549 40 474 40 590 38 502 39 362 40 221 41 011 41 868 45 115
Omsättningstillgångar 885 1 039 871 1 115 1 843 1 632 2 168 3 304 2 997 3 955
Tillgångar 43 387 43 588 41 345 41 705 40 345 40 994 42 389 44 315 44 865 49 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 530 23 005 18 498 18 878 18 246 18 597 18 957 20 371 20 289 18 028
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 4 995 5 103 6 224 6 353 6 481 6 609 7 178 7 314
Långfristiga skulder 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 15 060 22 395
Kortfristiga skulder 5 797 5 524 2 792 2 664 815 984 1 891 2 275 2 338 1 334
Skulder och eget kapital 43 387 43 588 41 345 41 705 40 345 40 994 42 389 44 315 44 865 49 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Omsättning 6 769 7 560 8 456 8 509 8 192 7 976 8 085 7 981 7 352 7 201
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 332 4 497 4 839 4 368 3 434 2 468 3 848 4 595 4 546 3 665
Nettoomsättningförändring -10,46% -10,60% -0,62% 3,87% 2,71% -1,35% 1,30% 8,56% 4,09% -%
Du Pont-modellen 3,22% 8,19% 9,54% 9,58% 7,61% 5,12% 8,20% 8,45% 8,44% 6,52%
Vinstmarginal 20,65% 47,24% 46,67% 46,97% 37,49% 26,30% 43,01% 46,91% 51,51% 45,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 47,47% 48,23% 38,32% 27,16% 43,83% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -72,57% -59,33% -22,72% -18,20% 12,55% 8,12% 3,43% 12,89% 8,96% 37,11%
Soliditet 51,93% 52,78% 44,74% 45,27% 45,22% 45,37% 44,72% 45,97% 45,22% 36,74%
Kassalikviditet 15,27% 18,81% 31,20% 41,85% 226,13% 165,85% 114,65% 145,23% 128,19% 296,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...