Visa allt om Dobi Kvalitetskonsult AB
Visa allt om Dobi Kvalitetskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 545 1 601 1 431 1 325 1 629 1 905 1 209 1 129 960 805
Övrig omsättning - 55 146 152 151 151 145 201 - -
Rörelseresultat (EBIT) 386 238 24 16 176 558 236 48 8 -19
Resultat efter finansnetto 388 241 34 16 178 564 237 54 8 -18
Årets resultat 214 128 16 61 85 304 126 16 1 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 318 315 307 548 427 59 61 67 28
Omsättningstillgångar 1 028 793 836 631 878 840 684 495 361 270
Tillgångar 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266 743 556 429 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 256 278 412 494 536 232 106 90 89
Obeskattade reserver 370 265 197 197 280 228 83 21 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 582 591 677 329 652 502 429 430 339 209
Skulder och eget kapital 1 281 1 111 1 151 938 1 425 1 266 743 556 429 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 300 300 300 250 300 300 100 160 240 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 160 240 100
Löner till övriga anställda 10 61 240 220 300 240 240 220 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 241 283 387 405 271 261 172 199 147 76
Utdelning till aktieägare 150 140 0 150 143 127 0 0 0 0
Omsättning 1 545 1 656 1 577 1 477 1 780 2 056 1 354 1 330 960 805
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 773 1 601 716 442 543 953 605 565 960 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 321 708 504 319 341 463 313 371 486 308
Rörelseresultat, EBITDA 386 238 24 16 177 558 238 54 12 -7
Nettoomsättningförändring -3,50% 11,88% 8,00% -18,66% -14,49% 57,57% 7,09% 17,60% 19,25% -%
Du Pont-modellen 30,29% 21,69% 2,95% 1,71% 12,49% 44,55% 31,90% 9,71% 1,86% -6,38%
Vinstmarginal 25,11% 15,05% 2,38% 1,21% 10,93% 29,61% 19,60% 4,78% 0,83% -2,36%
Bruttovinstmarginal 98,45% 98,44% 99,86% 99,85% 99,94% 99,53% 100,00% 99,91% 99,90% 96,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,87% 12,62% 11,11% 22,79% 13,87% 17,74% 21,09% 5,76% 2,29% 7,58%
Soliditet 48,29% 41,65% 37,50% 59,40% 49,15% 55,61% 39,46% 21,78% 20,98% 29,87%
Kassalikviditet 176,63% 134,18% 123,49% 191,79% 134,66% 167,33% 159,44% 115,12% 106,49% 129,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...