Visa allt om Nivika Kärleken AB
Visa allt om Nivika Kärleken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 528 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 455 10 319
Övrig omsättning - - - - - - - - 144 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 541 1 278 1 096 2 424 4 723 3 158 4 263 4 382 4 436 4 226
Resultat efter finansnetto 222 -1 555 -1 159 89 1 834 220 1 931 1 867 1 079 1 448
Årets resultat -2 949 -1 555 -1 159 89 2 117 122 1 322 1 504 922 856
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 924 68 276 69 784 59 133 60 586 62 397 64 207 65 956 66 878 68 678
Omsättningstillgångar 14 049 12 957 15 163 7 637 11 934 8 791 4 849 1 183 1 046 2 513
Tillgångar 153 973 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 510 5 485 7 040 8 199 10 397 8 280 8 158 6 836 5 333 4 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 713 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 266 0 0 0 0 3 996 3 898 3 290 2 926 2 769
Långfristiga skulder 57 000 66 903 69 278 54 778 54 703 54 241 54 803 55 443 56 546 60 009
Kortfristiga skulder 27 197 8 845 8 629 3 793 3 707 4 670 2 197 1 571 3 118 4 001
Skulder och eget kapital 153 973 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 85 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 27 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Omsättning 5 528 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 599 10 319
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 0 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 10 435 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 116 - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 563 3 500 2 931 4 264 6 533 4 968 6 063 6 118 6 236 5 956
Nettoomsättningförändring -33,95% 21,10% -24,10% -15,88% 1,55% 0,81% 1,33% -0,19% 1,32% -%
Du Pont-modellen 1,00% 1,58% 1,30% 3,64% 6,51% 4,44% 6,21% 6,58% 6,61% 6,06%
Vinstmarginal 27,95% 15,29% 15,95% 26,69% 43,63% 29,65% 40,52% 42,37% 42,96% 41,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,53% 66,58% 64,58% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -237,84% 49,13% 94,54% 42,21% 76,00% 38,66% 25,08% -3,72% -19,82% -14,42%
Soliditet 34,10% 6,75% 8,29% 12,28% 18,11% 11,63% 11,81% 10,18% 7,85% 6,20%
Kassalikviditet 51,66% 146,49% 175,72% 201,34% 321,93% 188,24% 220,71% 75,30% 33,55% 62,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...