Visa allt om Nivika Kärleken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 455 10 319 9 965
Övrig omsättning - - - - - - - 144 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 278 1 096 2 424 4 723 3 158 4 263 4 382 4 436 4 226 3 230
Resultat efter finansnetto -1 555 -1 159 89 1 834 220 1 931 1 867 1 079 1 448 706
Årets resultat -1 555 -1 159 89 2 117 122 1 322 1 504 922 856 333
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 276 69 784 59 133 60 586 62 397 64 207 65 956 66 878 68 678 68 131
Omsättningstillgångar 12 957 15 163 7 637 11 934 8 791 4 849 1 183 1 046 2 513 1 155
Tillgångar 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191 69 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 485 7 040 8 199 10 397 8 280 8 158 6 836 5 333 4 411 3 555
Obeskattade reserver 0 0 0 3 713 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 3 996 3 898 3 290 2 926 2 769 1 237
Långfristiga skulder 66 903 69 278 54 778 54 703 54 241 54 803 55 443 56 546 60 009 60 322
Kortfristiga skulder 8 845 8 629 3 793 3 707 4 670 2 197 1 571 3 118 4 001 4 173
Skulder och eget kapital 81 233 84 947 66 770 72 519 71 187 69 056 67 139 67 923 71 191 69 286
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 85 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 27 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 369 6 911 9 106 10 825 10 660 10 574 10 435 10 599 10 319 9 965
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 1 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 10 435 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 116 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 500 2 931 4 264 6 533 4 968 6 063 6 118 6 236 5 956 4 941
Nettoomsättningförändring 21,10% -24,10% -15,88% 1,55% 0,81% 1,33% -0,19% 1,32% 3,55% -%
Du Pont-modellen 1,58% 1,30% 3,64% 6,51% 4,44% 6,21% 6,58% 6,61% 6,06% 4,93%
Vinstmarginal 15,29% 15,95% 26,69% 43,63% 29,65% 40,52% 42,37% 42,96% 41,82% 34,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,53% 66,58% 64,58% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,13% 94,54% 42,21% 76,00% 38,66% 25,08% -3,72% -19,82% -14,42% -30,29%
Soliditet 6,75% 8,29% 12,28% 18,11% 11,63% 11,81% 10,18% 7,85% 6,20% 5,13%
Kassalikviditet 146,49% 175,72% 201,34% 321,93% 188,24% 220,71% 75,30% 33,55% 62,81% 27,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...