Visa allt om Wadström Montage Aktiebolag
Visa allt om Wadström Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 439 1 287 1 423 1 133 1 367 2 639 2 384 2 333 1 947 1 776
Övrig omsättning 54 - - 21 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 -24 -24 -50 -99 -19 -50 -158 13 154
Resultat efter finansnetto 24 -35 -28 -52 -105 -34 -59 -158 19 157
Årets resultat 24 -35 -28 -52 -105 -34 -59 -105 14 113
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 5 17 576 714 697 334 392
Omsättningstillgångar 192 212 209 170 226 389 386 360 593 594
Tillgångar 192 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -21 -45 -10 18 71 331 365 423 569 645
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 86 80 55 30 0 154 245 230 0 0
Kortfristiga skulder 127 176 165 127 172 481 490 403 305 288
Skulder och eget kapital 192 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 260 245 304 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 545 587 601 520 572 978 732 777 435 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 256 245 234 187 245 345 354 392 257 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 155 0 0 40 90
Omsättning 1 493 1 287 1 423 1 154 1 370 2 639 2 384 2 333 1 947 1 776
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 720 644 712 567 684 660 596 583 649 888
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 419 425 359 415 337 341 372 335 414
Rörelseresultat, EBITDA 32 -23 -21 -38 -74 118 90 -59 94 237
Nettoomsättningförändring 11,81% -9,56% 25,60% -17,12% -48,20% 10,70% 2,19% 19,83% 9,63% -%
Du Pont-modellen 16,67% -11,32% -11,43% -28,57% -40,91% -1,97% -4,45% -14,76% 2,05% 16,02%
Vinstmarginal 2,22% -1,86% -1,69% -4,41% -7,24% -0,72% -2,06% -6,69% 0,98% 8,90%
Bruttovinstmarginal 85,75% 93,08% 85,45% 91,26% 91,15% 82,80% 86,79% 87,40% 79,82% 78,89%
Rörelsekapital/omsättning 4,52% 2,80% 3,09% 3,80% 3,95% -3,49% -4,36% -1,84% 14,79% 17,23%
Soliditet -10,94% -21,23% -4,76% 10,29% 29,34% 34,27% 33,18% 40,02% 65,65% 69,36%
Kassalikviditet 142,52% 113,64% 120,61% 125,98% 125,58% 78,79% 75,71% 87,34% 190,16% 203,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...