Visa allt om Wadström Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 287 1 423 1 133 1 367 2 639 2 384 2 333 1 947 1 776 1 529
Övrig omsättning - - 21 3 - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -24 -24 -50 -99 -19 -50 -158 13 154 128
Resultat efter finansnetto -35 -28 -52 -105 -34 -59 -158 19 157 128
Årets resultat -35 -28 -52 -105 -34 -59 -105 14 113 92
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 5 17 576 714 697 334 392 356
Omsättningstillgångar 212 209 170 226 389 386 360 593 594 616
Tillgångar 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926 986 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -45 -10 18 71 331 365 423 569 645 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 54 54 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 80 55 30 0 154 245 230 0 0 0
Kortfristiga skulder 176 165 127 172 481 490 403 305 288 326
Skulder och eget kapital 212 210 175 242 966 1 100 1 057 926 986 972
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 260 245 304 285 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 587 601 520 572 978 732 777 435 321 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 245 234 187 245 345 354 392 257 205 142
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 155 0 0 40 90 60
Omsättning 1 287 1 423 1 154 1 370 2 639 2 384 2 333 1 947 1 776 1 544
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 644 712 567 684 660 596 583 649 888 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 419 425 359 415 337 341 372 335 414 290
Rörelseresultat, EBITDA -23 -21 -38 -74 118 90 -59 94 237 195
Nettoomsättningförändring -9,56% 25,60% -17,12% -48,20% 10,70% 2,19% 19,83% 9,63% 16,15% -%
Du Pont-modellen -11,32% -11,43% -28,57% -40,91% -1,97% -4,45% -14,76% 2,05% 16,02% 13,17%
Vinstmarginal -1,86% -1,69% -4,41% -7,24% -0,72% -2,06% -6,69% 0,98% 8,90% 8,37%
Bruttovinstmarginal 93,08% 85,45% 91,26% 91,15% 82,80% 86,79% 87,40% 79,82% 78,89% 64,81%
Rörelsekapital/omsättning 2,80% 3,09% 3,80% 3,95% -3,49% -4,36% -1,84% 14,79% 17,23% 18,97%
Soliditet -21,23% -4,76% 10,29% 29,34% 34,27% 33,18% 40,02% 65,65% 69,36% 64,91%
Kassalikviditet 113,64% 120,61% 125,98% 125,58% 78,79% 75,71% 87,34% 190,16% 203,12% 184,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...