Visa allt om Cerit IT Aktiebolag
Visa allt om Cerit IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 274 1 302 1 297 1 993 2 819 3 042 3 456 4 312 3 483 4 128
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -97 68 84 80 179 180 263 350 480 1 354
Resultat efter finansnetto -96 70 89 80 184 182 262 367 495 1 446
Årets resultat -15 80 69 154 137 100 144 201 534 1 036
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 12 23 35 52
Omsättningstillgångar 451 528 535 711 858 912 900 1 068 1 277 3 414
Tillgångar 451 528 535 711 858 915 912 1 091 1 312 3 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 298 218 202 294 298 325 301 790 1 832
Obeskattade reserver 0 82 114 245 245 248 203 138 48 310
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 149 203 264 319 369 384 652 474 1 324
Skulder och eget kapital 451 528 535 711 858 915 912 1 091 1 312 3 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 141 127 120 690 1 036
Omsättning 1 274 1 302 1 297 1 993 2 819 3 042 3 456 4 312 3 483 4 128
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 274 1 302 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -97 68 84 80 182 188 274 363 496 1 369
Nettoomsättningförändring -2,15% 0,39% -34,92% -29,30% -7,33% -11,98% -19,85% 23,80% -15,62% -%
Du Pont-modellen -21,51% 13,07% 16,64% 11,39% 21,45% 19,78% 28,84% 33,64% 40,02% 41,72%
Vinstmarginal -7,61% 5,30% 6,86% 4,06% 6,53% 5,95% 7,61% 8,51% 15,07% 35,03%
Bruttovinstmarginal 5,65% 10,22% 10,02% 6,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,75% 29,11% 25,60% 22,43% 19,12% 17,85% 14,93% 9,65% 23,05% 50,63%
Soliditet 18,85% 68,55% 57,37% 53,81% 55,31% 52,54% 52,04% 36,70% 62,85% 59,30%
Kassalikviditet 123,56% 354,36% 263,55% 269,32% 268,97% 247,15% 234,38% 163,80% 269,41% 257,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...