Visa allt om Redovisning & Förvaltning i Köping AB
Visa allt om Redovisning & Förvaltning i Köping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 1 862 1 879 1 619 1 811 1 335 1 532 1 503 1 890 1 844
Övrig omsättning 164 243 150 123 15 334 139 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 248 195 -114 -135 78 83 48 3 2
Resultat efter finansnetto 21 248 195 -115 -139 71 75 32 -19 -68
Årets resultat 16 197 195 -120 -139 57 55 9 -19 161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 55 153 250 299 348 328 370 402 444
Omsättningstillgångar 197 902 616 648 425 331 393 350 281 332
Tillgångar 197 957 769 899 725 679 720 721 682 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 517 320 125 244 384 326 271 249 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 158 195 255 223 68 102 131 75 175
Kortfristiga skulder 37 282 253 518 257 227 292 319 359 333
Skulder och eget kapital 197 957 769 899 725 679 720 721 682 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 288 171 152 96 341 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 115 146 331 0 0 0 15 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 36 46 109 94 52 52 38 111 131
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 264 2 105 2 029 1 742 1 826 1 669 1 671 1 504 1 890 1 844
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 100 1 862 1 879 1 619 1 811 1 335 1 532 1 503 945 922
Personalkostnader per anställd (tkr) 20 151 183 234 287 259 204 159 236 241
Rörelseresultat, EBITDA 21 346 293 -65 -86 124 125 91 46 48
Nettoomsättningförändring -94,63% -0,90% 16,06% -10,60% 35,66% -12,86% 1,93% -20,48% 2,49% -%
Du Pont-modellen 10,66% 26,02% 25,49% -12,57% -18,62% 11,49% 11,53% 7,07% 0,44% 0,26%
Vinstmarginal 21,00% 13,37% 10,43% -6,98% -7,45% 5,84% 5,42% 3,39% 0,16% 0,11%
Bruttovinstmarginal -46,00% 34,48% 37,36% 24,34% 28,27% 30,56% 36,95% 45,11% 46,30% 50,05%
Rörelsekapital/omsättning 160,00% 33,30% 19,32% 8,03% 9,28% 7,79% 6,59% 2,06% -4,13% -0,05%
Soliditet 80,71% 54,02% 41,61% 13,90% 33,66% 56,55% 45,28% 37,59% 36,51% 34,41%
Kassalikviditet 532,43% 285,11% 204,74% 105,02% 132,68% 106,17% 97,26% 74,61% 38,44% 45,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...