Visa allt om Lyckeby Stormarknad AB
Visa allt om Lyckeby Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 352 661 328 484 318 622 304 472 298 444 299 837 288 979 279 611 277 944 267 345
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 502 13 226 11 382 8 883 9 301 8 847 4 622 2 283 8 455 6 104
Resultat efter finansnetto 18 498 13 272 11 491 9 142 9 638 8 908 4 582 2 704 8 859 6 329
Årets resultat 16 367 9 671 8 904 4 596 6 958 6 125 3 972 2 924 7 785 5 434
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 788 31 894 26 205 23 511 19 497 20 856 22 542 27 483 22 015 19 017
Omsättningstillgångar 37 206 32 191 34 131 41 437 35 790 33 912 29 116 29 152 33 467 32 080
Tillgångar 56 995 64 086 60 337 64 948 55 287 54 768 51 658 56 635 55 482 51 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 569 25 444 23 470 22 255 24 547 24 318 21 385 17 413 21 985 17 984
Obeskattade reserver 12 775 14 218 13 428 13 428 10 622 10 367 10 012 10 886 12 429 14 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 651 24 424 23 438 29 265 20 118 20 083 20 261 28 336 21 068 18 594
Skulder och eget kapital 56 995 64 086 60 337 64 948 55 287 54 768 51 658 56 635 55 482 51 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 940 1 112 600 600 600 600 600 735 695 684
Varav tantiem till styrelse & VD 1 264 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 211 25 844 24 690 22 687 21 726 20 840 20 451 19 334 16 169 15 546
Varav resultatlön till övriga anställda - 1 190 - - 529 267 - - - -
Sociala kostnader 9 938 9 524 7 602 6 900 7 745 7 976 7 209 7 257 7 465 6 604
Utdelning till aktieägare 16 364 8 342 5 000 7 689 6 888 5 000 3 192 0 7 496 3 784
Omsättning 352 661 328 484 318 622 304 472 298 444 299 837 288 979 279 611 277 944 267 345
Nyckeltal
Antal anställda 87 84 84 84 80 74 96 129 85 85
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 054 3 911 3 793 3 625 3 731 4 052 3 010 2 168 3 270 3 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 449 434 392 359 376 398 294 212 286 269
Rörelseresultat, EBITDA 17 456 16 339 14 267 11 516 11 746 11 375 7 881 5 264 10 734 9 041
Nettoomsättningförändring 7,36% 3,10% 4,65% 2,02% -0,46% 3,76% 3,35% 0,60% 3,96% -%
Du Pont-modellen 32,46% 20,72% 19,06% 14,09% 17,44% 16,27% 9,00% 4,79% 15,99% 12,41%
Vinstmarginal 5,25% 4,04% 3,61% 3,00% 3,23% 2,97% 1,61% 0,97% 3,19% 2,37%
Bruttovinstmarginal 17,85% 16,59% 16,17% 15,60% 15,49% 15,10% 13,97% 13,31% 13,87% 12,82%
Rörelsekapital/omsättning 2,71% 2,36% 3,36% 4,00% 5,25% 4,61% 3,06% 0,29% 4,46% 5,04%
Soliditet 46,55% 57,01% 56,26% 49,50% 58,56% 58,35% 55,68% 44,59% 55,75% 55,65%
Kassalikviditet 104,28% 99,74% 113,42% 115,21% 138,33% 132,27% 106,38% 76,12% 128,68% 140,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...