Visa allt om Ianna AB
Visa allt om Ianna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 235 316 142 500 622 350 24 1 430 2 973 3 336
Övrig omsättning 213 175 - - - - 140 859 - 16
Rörelseresultat (EBIT) -123 -151 -43 -16 19 216 -16 201 -395 11
Resultat efter finansnetto -135 -172 -46 -22 18 214 -21 178 -415 -4
Årets resultat -135 -172 -46 -22 18 214 -21 178 -415 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 31 35 39 24 24 24 90 115
Omsättningstillgångar 34 238 320 32 114 135 56 293 660 881
Tillgångar 34 238 351 67 153 159 79 317 749 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -171 -36 52 60 82 64 -150 -129 -307 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 205 249 0 0 0 59 0 610 436
Kortfristiga skulder 205 69 50 6 71 94 170 445 445 452
Skulder och eget kapital 34 238 351 67 153 159 79 317 749 997
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 16 0 76 44 61
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 218 276 30 80 191 0 0 305 541 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 78 68 9 29 112 5 0 137 243 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 448 491 142 500 622 350 164 2 289 2 973 3 352
Nyckeltal
Antal anställda 2 - - - - 1 1 2 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 118 - - - - 350 24 715 496 834
Personalkostnader per anställd (tkr) 153 - - - - 24 - 260 159 217
Rörelseresultat, EBITDA -123 -114 -39 -12 23 216 -16 207 -369 36
Nettoomsättningförändring -25,63% 122,54% -71,60% -19,61% 77,71% 1 358,33% -98,32% -51,90% -10,88% -%
Du Pont-modellen -355,88% -63,45% -12,25% -23,88% 12,42% 135,85% -20,25% 63,41% -52,74% 1,10%
Vinstmarginal -51,49% -47,78% -30,28% -3,20% 3,05% 61,71% -66,67% 14,06% -13,29% 0,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 78,40% 99,04% 95,14% -20,83% 21,61% 42,35% 42,93%
Rörelsekapital/omsättning -72,77% 53,48% 190,14% 5,20% 6,91% 11,71% -475,00% -10,63% 7,23% 12,86%
Soliditet -502,94% -15,13% 14,81% 89,55% 53,59% 40,25% -189,87% -40,69% -40,99% 10,83%
Kassalikviditet 16,59% 344,93% 628,00% 433,33% 152,11% 137,23% 28,82% 64,04% 18,88% 35,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...