Visa allt om Stand-In Askim AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 980 1 286 462 31 22 32 21 27 16 9
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 296 742 426 17 6 1 -4 -17 -34 -406
Resultat efter finansnetto 293 742 438 17 4 0 -3 -18 -34 -395
Årets resultat 229 698 438 17 4 0 -3 -18 -34 -395
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 114 116 121 128 29 35 42
Omsättningstillgångar 733 1 038 582 44 51 56 54 180 193 233
Tillgångar 758 1 063 607 158 167 177 182 209 228 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 498 869 509 71 54 50 51 51 66 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 17 31 57 77 92 119 142 142 142
Kortfristiga skulder 244 178 67 30 36 35 12 17 20 33
Skulder och eget kapital 758 1 063 607 158 167 177 182 209 228 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 320 0 0 0 0 0 0 0 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 207 154 0 0 0 0 0 0 15 70
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 980 1 286 462 31 22 32 21 27 16 9
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 980 1 286 - - - - - - 16 9
Personalkostnader per anställd (tkr) 633 484 - - - - - - 15 324
Rörelseresultat, EBITDA 296 742 426 20 11 7 7 4 -16 -385
Nettoomsättningförändring -23,79% 178,35% 1 390,32% 40,91% -31,25% 52,38% -22,22% 68,75% 77,78% -%
Du Pont-modellen 39,05% 69,80% 72,49% 12,03% 3,59% 0,56% -0,55% -8,13% -14,47% -142,91%
Vinstmarginal 30,20% 57,70% 95,24% 61,29% 27,27% 3,12% -4,76% -62,96% -206,25% -4 366,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,90% 66,87% 111,47% 45,16% 68,18% 65,62% 200,00% 603,70% 1 081,25% 2 222,22%
Soliditet 65,70% 81,75% 83,86% 44,94% 32,34% 28,25% 28,02% 24,40% 28,95% 36,36%
Kassalikviditet 300,41% 583,15% 868,66% 146,67% 141,67% 160,00% 450,00% 1 058,82% 965,00% 706,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...