Visa allt om Stand-In Askim AB
Visa allt om Stand-In Askim AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 223 980 1 286 462 31 22 32 21 27 16
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 79 296 742 426 17 6 1 -4 -17 -34
Resultat efter finansnetto 74 293 742 438 17 4 0 -3 -18 -34
Årets resultat 56 229 698 438 17 4 0 -3 -18 -34
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 25 25 25 114 116 121 128 29 35
Omsättningstillgångar 671 733 1 038 582 44 51 56 54 180 193
Tillgångar 696 758 1 063 607 158 167 177 182 209 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 553 498 869 509 71 54 50 51 51 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 17 17 31 57 77 92 119 142 142
Kortfristiga skulder 125 244 178 67 30 36 35 12 17 20
Skulder och eget kapital 696 758 1 063 607 158 167 177 182 209 228
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 320 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 70 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 207 154 0 0 0 0 0 0 15
Utdelning till aktieägare 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 223 980 1 286 462 31 22 32 21 27 16
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 223 980 1 286 - - - - - - 16
Personalkostnader per anställd (tkr) 103 633 484 - - - - - - 15
Rörelseresultat, EBITDA 79 296 742 426 20 11 7 7 4 -16
Nettoomsättningförändring -77,24% -23,79% 178,35% 1 390,32% 40,91% -31,25% 52,38% -22,22% 68,75% -%
Du Pont-modellen 11,35% 39,05% 69,80% 72,49% 12,03% 3,59% 0,56% -0,55% -8,13% -14,47%
Vinstmarginal 35,43% 30,20% 57,70% 95,24% 61,29% 27,27% 3,12% -4,76% -62,96% -206,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 244,84% 49,90% 66,87% 111,47% 45,16% 68,18% 65,62% 200,00% 603,70% 1 081,25%
Soliditet 79,45% 65,70% 81,75% 83,86% 44,94% 32,34% 28,25% 28,02% 24,40% 28,95%
Kassalikviditet 536,80% 300,41% 583,15% 868,66% 146,67% 141,67% 160,00% 450,00% 1 058,82% 965,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...